M&A

Vi er specialiseret i at rådgive virksomheder i alle typer af M&A-transaktioner, herunder virksomhedsoverdragelser, fusioner, spaltninger, generationsskifter mv.

Virksomhedsoverdragelser er ofte komplekse, og det er derfor vigtigt, at processen struktureres og planlægges nøje. 

En virksomhedsoverdragelse vil normalt bestå af følgende hovedpunkter:

  • Deltagelse i de indledende forhandlinger, herunder udarbejdelse af hensigts- og fortrolighedserklæringer
  • Due diligence af virksomhedens juridiske forhold
  • Tilrettelæggelse af den fremtidige selskabsstruktur
  • Udarbejdelse af overdragelsesaftale med tilhørende underliggende dokumenter og bilag
  • Gennemførelse af transaktionen.
Baker Tilly Legal Advokatfirma kan hjælpe ved M&A-transaktioner

Baker Tilly Legal Advokatfirma kan hjælpe ved M&A-transaktioner

Kontakt

Nicholas Ørum Keller

Nicholas Ørum Keller

Advokat (L) | Partner