132 PEOPLE

Ægtepagt

Vi er der, hvor du har brug for os
Uanset om det er rundt i verden eller rundt om hjørnet, står Baker Tilly Legal klar til at hjælpe.

Mange kommende eller etablerede ægtepar vælger at få udarbejdet en ægtepagt for at sikre dem selv eller hinanden indbyrdes bedst muligt i tilfælde af både separation, skilsmisse og dødsfald

En ægtepagt er dermed - i modsætning til hvad mange tror - ikke udelukkende et dokument, der anvendes til at sikre ejer-ægtefællen rettighederne til ét eller flere aktiver.

Ægtepagten kan derimod også bruges til sikring af ikke-ejerægtefællen i flere konkrete situationer. Oprettelse af en ægtepagt bør derfor drøftes og overvejes løbende igennem jeres ægteskab, som jeres livssituation og behov ændrer sig.

Blandt fordelene, der kan opnås ved at oprette en ægtepagt, kan blandt andet nævnes:

  • I kan sikre jer, at I ikke indbyrdes får andel i hinandens aktiver eller passiver ved ægteskabsophør eller dødsfald.
  • I kan sikre jer, at den ene parts særbarn ikke får indirekte eller direkte adgang til bestemte aktiver ved særbarnets forælders død ved at overføre aktivet til den anden ægtefælles formue og særeje.
  • Ved at oprette både en ægtepagt og et testamente kan I efter omstændighederne nedbringe størrelsen på jeres livsarvingers tvangsarv.
  • I kan vælge, at også sædvanlige pensioner skal deles i tilfælde af separation og skilsmisse.

 

Sajitha har taget vores henvendelse meget seriøst, og behandlet alle vores henvendelser med rette omhu for regler og ønsker. Hun vender tilbage og følger op, hvilket har gjort, at man er helt tryg i en proces, som man ikke nødvendigvis kender til fulde. Vi har været yderst tilfredse.

Kim Axeltoft Engelbrecht og Linda Skov Larsen

Ved oprettelsen af en ægtepagt skal man være opmærksom på de forskellige særejeformer og deres betydning.

Derudover vil oprettelsen af en ægtepagt påvirke jeres personlige og økonomiske situation både i tilfælde af separation, skilsmisse samt dødsfald, ligesom det i forlængelse heraf kan påvirke jeres livsarvingers situation i de selvsamme tilfælde.

Vi anbefaler derfor altid, at jeres specifikke ønsker, nuværende og påtænkte livssituation gennemgås med en advokat forud for udarbejdelsen af en ægtepagt.

Kontakt os

Du skal være velkommen til at kontakte en af vores dygtige advokater eller advokatfuldmægtige med speciale og mangeårig erfaring indenfor familie- og arveret, som vil kunne bistå dig med oprettelsen af din ægtepagt.

Kære Sajitha. Tak for at du fik min sag i mål. Du har virket solid, og jeg har følt mig meget godt behandlet af dig hele vejen. Jeg vil ikke tøve med at henvende mig igen, hvis jeg fik brug for det.

Solid erfaring fik sagen i mål – Gina Jensen

Spørgsmål og svar om ægtepagt

Q: Hvad koster det at få oprettet en ægtepagt?

A: Ved henvendelse til os vil vi altid tilbyde at afholde et møde til drøftelse af jeres situation og ønsker. I forbindelse med mødet vil vi kunne oplyse et salærestimat for vores sagsbehandling.

Udover salæret til advokaten skal I påregne en retsafgift på 1.750 kr. i forbindelse med tinglysningen af ægtepagten.

Skal ægtepagten tillige tinglyses på eksempelvis en ejendom, vil der være en særskilt retsafgift i den forbindelse også.

Vi forestår tinglysningen af ægtepagten som en del af vores sagsbehandling.

Vi oplyser naturligvis altid alle omkostninger i forbindelse med det indledende møde, eller straks når udgiften kan forudses i forbindelse med sagsbehandlingen.

Q: Kan jeg oprette en ægtepagt uden min ægtefælles samtykke?

A: Nej, en ægtepagt kræver enighed mellem jer.

Medlem af:

Danske arveretsadvokater
Danske familieadvokater
Advokat samfundet
Kontakt os
Photo of Sajitha Sureshkanna
Sajitha Sureshkanna
Advokat | Partner

Artikler

Artikel Arv og testamente Ægtepagt
Sajitha Sureshkanna • 6. dec. 2023
Artikel Arv og testamente Ægtepagt Separation og skilsmisse
Sajitha Sureshkanna • 3. dec. 2023
Artikel Arv og testamente Ægtepagt
Sajitha Sureshkanna • 10. feb. 2012