120 AERIAL

Arv og testamente

Vi er der, hvor du har brug for os
Uanset om det er rundt i verden eller rundt om hjørnet, står Baker Tilly Legal klar til at hjælpe.

Når en person går bort, efterlader vedkommende sig som oftest nogle ejendele (også kaldet aktiver) og for nogles vedkommende gæld (også kaldet passiver) i den ene eller anden afskygning

Din oprettelse af et testamente sikrer, at du selv får indflydelse på, hvordan dine ejendele skal fordeles, når du ikke længere er her.

Hvis du ikke har oprettet et gyldigt testamente inden tidspunktet for dit dødsfald, regulerer arveloven, hvordan dine aktiver fordeles blandt dine efterladte.

Grundene til at oprette et testamente kan være mange og tager afsæt i individuelle omstændigheder. Der kan blandt andet være tale om:

  • Et ønske om at gøre arven til særeje for dine arvinger. På den måde undgås det, at arvingen skal dele den arvede formue med vedkommendes ægtefælle, hvis parterne bliver skilt.
  • Et ønske om at nogle andre end din nærmeste familie skal arve dig, herunder velgørende organisationer, ydre familie eller venner.
  • Et ønske om at sikre hinanden, hvis I er ugifte samlevende, da I ikke arver hinanden, uden der er oprettet et testamente, hvori I har bestemt dette.

Et ønske om at ændre fordelingen af arven blandt dine arvinger. Det kan være tilfældet, hvis du har begrænset kontakt til et barn, barnet har gæld eller andre personlige forhold, der gør, at det er mere fordelagtigt, at andre arvinger arver størstedelen af din formue. Det kan dog også være tilfældet, hvis I som ægtefæller ønsker at sikre hinanden bedst muligt, herunder hvis I har børn fra tidligere forhold, der ikke vil give samtykke til, at længstlevende kan sidde i uskiftet bo.

 

Da min mand blev alvorlig syg, og vi havde brug for juridisk bistand trådte Sajitha til. Vi nåede at holde møde og få udfærdiget et testamente på under ét døgn. Dette er medvirkende til, at jeg efter min mands død, er i stand til at leve mit liv uden økonomiske problemer. Sajitha var derfor mit naturlige valg, da jeg skulle bruge en advokat til mit køb/salg af bolig. Hun er ikke kun super professionel, men også en meget behagelig og empatisk person, og hendes tilgængelighed er i top.

Hurtig og empatisk juridisk bistand – Susanne Svendsen

Hvis du vil oprette et testamente, er det vigtigt at kende dine muligheder og begrænsninger i den forbindelse.

To af de væsentligste begreber er tvangsarv og friarv. 
Dine tvangsarvinger er din ægtefælle, som du ikke er separeret eller skilt fra på tidspunktet for din død samt dine livsarvinger, hvorved forstås dine børn og alternativt deres efterkommere i lige linje.
Din samlever er derfor ikke din tvangsarving, uanset hvor længe I har været sammen.
Tvangsarven er som udgangspunkt en fjerdedel af værdien af den formue, du efterlader dig, når dine kreditorer har fået, hvad der tilkommer dem. Tvangsarven deles mellem dine tvangsarvinger i henhold til arvelovens bestemmelser.

Der er dog mulighed for at nedbringe tvangsarvens pålydende til én eller flere tvangsarvinger enten aktivt ved oprettelse af eksempelvis testamente, ægtepagt samt arveafkald eller alternativt kan det ske automatisk ved skifterettens behandling af dit dødsbo alt afhængig af størrelsen på din formue ved din død.

 

Sajitha har taget vores henvendelse meget seriøst, og behandlet alle vores henvendelser med rette omhu for regler og ønsker. Hun vender tilbage og følger op, hvilket har gjort, at man er helt tryg i en proces, som man ikke nødvendigvis kender til fulde. Vi har været yderst tilfredse.“

Kim Axeltoft Engelbrecht og Linda Skov Larsen

Testamente

Et testamente skal for at være gyldigt oprettes på én af følgende måder:

  • Notartestamente
  • Vidnetestamente
  • Nødtestamente

Forskellen på de tre typer er ikke selve testamentets indhold, men derimod hvordan man underskriver og gyldiggør testamentet.

Vi anbefaler som udgangspunkt, at testamentet oprettes som et notartestamente, da det skaber den største sikkerhed for, at testamentet ser dagens lys ved dit dødsfald, ligesom det mindsker risikoen for, at der senere kan sås tvivl ved din evne til at have oprettet testamentet på daværende tidspunkt.

I forbindelse med oprettelsen af et testamente er flere ting vigtige. Det er for det første vigtigt at sikre, at dine ønsker er juridisk korrekte og dermed ikke strider imod lovgivningen.

Det er dog mindst lige så vigtigt, at dine ønsker fremgår utvetydigt af testamentet, da du ikke vil være der til at forklare hverken dine nærmeste eller skifteretten, hvad du konkret mente, da du oprettede testamentet.

Det er advokatens opgave at sikre, at dit testamente opfylder begge disse punkter - og mere til.

Vi anbefaler derfor altid, at du beder en advokat bistå dig med oprettelsen af dit testamente.

Kære Sajitha. Tak for at du fik min sag i mål. Du har virket solid, og jeg har følt mig meget godt behandlet af dig hele vejen. Jeg vil ikke tøve med at henvende mig igen, hvis jeg fik brug for det.

Solid erfaring fik sagen i mål – Gina Jensen

Spørgsmål og svar om testamente

Q: Hvor stor en andel af min formue kan jeg råde over ved testamente? Og kan jeg gøre mit barn arveløs?

A: man sondrer i arvelovgivningen mellem tvangsarv og friarv. Hvor stor, tvangsarven og friarven efter dig er, afhænger af din konkrete situation.

Du kan som udgangspunkt ikke gøre dine arvinger arveløse uden deres samtykke, men der kan være konkrete situationer, hvor dine arvinger ikke modtager arv ved skiftet af dit dødsbo.

Q: Kan jeg oprette et testamente selv, eller er det nødvendigt med en advokats hjælp?

A: Du kan i princippet oprette et testamente selv. Arveloven er dog kompliceret, og du risikerer i værste fald, at dit testamentes bestemmelser er uklare eller decideret i modstrid med loven. I den slags tilfælde er det ikke sikkert, at dine ønsker bliver fulgt.

Dertil kommer, at der er forskellige krav til et testamentes gyldighed afhængig af din situation og dit valg af gyldighedsform.

Vi anbefaler derfor altid, at du kontakter en advokat med henblik på rådgivning om dine muligheder og begrænsninger.

Q: Hvad koster det at oprette et testamente?

A: Hvis du ønsker vores bistand til at få oprettet et testamente, kan vi som regel tilbyde dig en fast pris, når du kontakter os eller alternativt give dig et estimat for vores bistand.

Vi tilbyder derudover at komme ud til dig i dit hjem, hvis du er forhindret i at afholde møde på et af vores kontorer.

Vi kan dog også afholde mødet elektronisk, hvis du foretrækker det.

Bistand ved os omfatter altid møde til drøftelse af din situation og ønsker, udarbejdelse af udkast til testamentet samt eventuel gennemgang heraf i forbindelse med spørgsmål og rettelser til dokumentet samt vejledning til underskriftsprocessen.

Hvis du ønsker testamentet oprettet som et notartestamente, vil det bevirke et gebyr på 300 kr., der betales direkte til notaren i forbindelse med dennes ekspedition.

Kontakt os

Du skal være velkommen til at kontakte en af vores dygtige advokater eller advokatfuldmægtige med speciale og mangeårig erfaring indenfor familie- og arveret, som vil kunne bistå dig med oprettelsen af dit testamente.

Medlem af:

Det gode testamente
Danske familieadvokater
Kontakt os
Photo of Sajitha Sureshkanna
Sajitha Sureshkanna
Advokat | Partner

Artikler

Artikel Dødsbobehandling Arv og testamente
Sajitha Sureshkanna • 2. jan. 2024
Artikel Arv og testamente Ægtepagt
Sajitha Sureshkanna • 6. dec. 2023
Artikel Arv og testamente Ægtepagt Separation og skilsmisse
Sajitha Sureshkanna • 3. dec. 2023
Artikel Dødsbobehandling Arv og testamente
Sajitha Sureshkanna • 22. nov. 2023
Artikel Arv og testamente
Sajitha Sureshkanna • 14. nov. 2023
Artikel Arv og testamente
Sajitha Sureshkanna • 7. nov. 2023
Artikel Fonde Arv og testamente
Tine Elise Kristensen • 7. apr. 2021
Artikel Arv og testamente Ægtepagt
Sajitha Sureshkanna • 10. feb. 2012