Pexels karolina grabowska 4386466

Beregning af goodwill - lægepraksis

Nikolaj Bak-Christensen 21. dec. 2021

Det er en stor beslutning og en tidskrævende proces at sælge en lægepraksis. Det er derfor vigtigt, at få den relevante rådgivning af en advokat der har erfaring og specialviden inden for salg af lægepraksis

Ved en praksisoverdragelse er der mange forhold, der skal afklares. Et af de væsentligste forhold er beregningen af lægepraksissens goodwill.

Beregningen af goodwill er forskellig for alment praktiserende læger og praktiserende speciallæger.

I det følgende beskrives, hvordan goodwill beregnes for de to forskellige typer af lægepraksisser.

Almen praksis

For alment praktiserende læger gælder, at der ikke må aftales en goodwill, der overstiger, hvad der svarer til 136% af gennemsnittet af de 3 forudgående regnskabsårs bruttoindtægt pristalsreguleret med særlige satser, der reguleres halvårligt.

For en praksis med en gennemsnitlig bruttoindtægt på 1.000.000 kr., udgør den beregnede goodwill 1.360.000 kr., når der ses bort fra pristalsreguleringen.

Speciallægepraksis

For praktiserende speciallæger gælder, at der ikke må aftales en goodwill, der overstiger, hvad der svarer til 150 % af det gennemsnitlige pristalsregulerede overskud af praksissen i de seneste 3 år. For en praksis med et gennemsnitligt overskud på kr. 1.000.000, udgør den beregnede goodwill 1.500.000 kr., når der ses bort fra pristalsreguleringen.

Hvis du overvejer at købe eller sælge en lægepraksis, kan du kontakte advokat Nikolaj Bak-Christensen for en uforpligtende samtale.

Læs mere om
Kontakt
Photo of Nikolaj Bak-Christensen
Nikolaj Bak-Christensen
Advokat | Partner

Relateret indhold

Artikel Ansættelsesret
Nicholas Ørum Keller • 2. jan. 2024
Artikel Selskabsret Ansættelsesret
Nicholas Ørum Keller • 2. jan. 2024
Artikel Dødsbobehandling Arv og testamente
Sajitha Sureshkanna • 2. jan. 2024
Artikel Ansættelsesret
Nicholas Ørum Keller • 12. dec. 2023
Artikel Arv og testamente Ægtepagt
Sajitha Sureshkanna • 6. dec. 2023
Artikel Erhverv
Wivi H. Larsen • 6. dec. 2023
Artikel Compliance (GDPR/ESG)
6. dec. 2023
Artikel Retssager / Voldgift
Steen Petersen • 5. dec. 2023
Artikel Arv og testamente Ægtepagt Separation og skilsmisse
Sajitha Sureshkanna • 3. dec. 2023
Artikel Marketingret
Nicholas Ørum Keller • 28. nov. 2023