91 PEOPLE

Separation og skilsmisse

Vi er der, hvor du har brug for os
Uanset om det er rundt i verden eller rundt om hjørnet, står Baker Tilly Legal klar til at hjælpe.

En separation eller skilsmisse er følelsesmæssigt hårdt at gennemgå og dermed også en situation, hvor man kan tænke mindre klart end vanligt

Det kan virke uoverskueligt fra den ene dag til den anden at ændre store dele af ens liv og vante rammer, herunder ved delingen af hus, indbo, gæld, kontanter og børn.

Hvis du får en advokat til at bistå dig under forløbet, vil du ikke alene have en sparringspartner, men også en tovholder, der sikrer, at delingen af jeres aktiver og passiver sker i overensstemmelse med lovens regler herom eller alternativt informerer dig om konsekvenserne ved at indgå aftaler, der afviger fra lovens udgangspunkt.

Bodelingens mulige forløb

I de enkleste bodelingssager vil parterne allerede i forbindelse med ansøgningen om separation eller skilsmisse have drøftet delingen af deres væsentligste aktiver og passiver og er måske endda kommet til enighed herom, inden den ene af dem kontakter en advokat til at bistå sig hermed.

Sajitha har taget vores henvendelse meget seriøst, og behandlet alle vores henvendelser med rette omhu for regler og ønsker. Hun vender tilbage og følger op, hvilket har gjort, at man er helt tryg i en proces, som man ikke nødvendigvis kender til fulde. Vi har været yderst tilfredse.

Kim Axeltoft Engelbrecht og Linda Skov Larsen

Det er vigtigt at holde sig for øje, at ægtefællerne i disse tilfælde formelt set vil have modsatrettede interesser, selv hvis de er helt enige om delingen af samtlige aktiver og passiver. Det betyder også, at advokaten kun kan repræsentere én af parterne, mens den anden part må få en anden advokat til at bistå sig.

Det kan også være, at parterne er enige om nogle af forholdene i forbindelse med bodelingen, men behøver advokaternes hjælp til at blive enige om det resterende.

Målet vil i den situation være at komme til enighed i sin helhed og få underskrevet en bodelingsoverenskomst herom.

Når bodelingsoverenskomsten er underskrevet, kan advokaten hjælpe jer med praktiske forhold i forlængelse heraf, eksempelvis tinglysning af den ene af jer som ejer af jeres hidtidige fælles ejendomme.

I de tilfælde hvor bodelingen ikke forløber helt så enkelt som ovenfor beskrevet, kan parterne ultimativt søge rettens hjælp, hvilket i første omgang vil indebære et forligs- og vejledningsmøde i skifteretten, hvilket efter omstændighederne kan blive fulgt op af blandt andet en bobehandlers bistand og i sidste instans civilrettens bistand.

Det er advokatens opgave at guide dig godt igennem din separation og skilsmisse, herunder hvilken retning bodelingen bør tage.

Kære Sajitha. Tak for at du fik min sag i mål. Du har virket solid, og jeg har følt mig meget godt behandlet af dig hele vejen. Jeg vil ikke tøve med at henvende mig igen, hvis jeg fik brug for det.

Solid erfaring fik sagen i mål – Gina Jensen

Spørgsmål og svar om separation og skilsmisse

Q: Hvilke udgifter er der forbundet med en separation eller skilsmisse?

A: Salæret til en advokat i forbindelse med bistand til din bodeling eller børne-/samværssag kan være svær at forudse og afhænger blandt andet af, hvor enige du og din ekspartner er.

Du skal udover salæret til advokaten påregne nogle udgifter i forbindelse med ansøgningen om separation/skilsmisse samt ved sagens eventuelle behandling ved retten om nødvendigt.

Vi oplyser altid løbende om de forventelige udgifter i forbindelse med din sag.

Q: Hvordan forløber en bodeling typisk?

A: Det korte svar er, at der findes lige så mange bodelingsforløb som ægtepar. Nogle par er allerede kommet til enighed, når den ene part opsøger en advokat for at få bistand til udarbejdelsen af en bodelingsoverenskomst, der skal cementere aftalen, og disse sager kan oftest afsluttes på kort tid.

Andre sager trækker ud grundet parternes uenigheder og kan derfor vare adskillige måneder eller i sjældne tilfælde år.

Medlem af:

Advokat samfundet
Danske familieadvokater
Kontakt os
Photo of Sajitha Sureshkanna
Sajitha Sureshkanna
Advokat | Partner

Artikler

Artikel Arv og testamente Ægtepagt Separation og skilsmisse
Sajitha Sureshkanna • 3. dec. 2023
Artikel Separation og skilsmisse
Sajitha Sureshkanna • 7. nov. 2023
Artikel Separation og skilsmisse Sager om børn
Sajitha Sureshkanna • 10. okt. 2023