52 PEOPLE

Strafferet

Strafferet for erhvervsvirksomheder og private borgere

Vi er der, hvor du har brug for os
Uanset om det er rundt i verden eller rundt om hjørnet, står Baker Tilly Legal klar til at hjælpe.

Vi tilbyder specialiseret rådgivning og forsvar i straffesager for både erhvervsvirksomheder og private borgere.

Vores erfaring omfatter en bred vifte af sager inden for national og international straffelovgivning, herunder komplekse principielle sager.

Med indgående kendskab til dansk strafferet og international lovgivning, herunder Menneskerettighedskonventionen og EU-Charteret, leverer vi omfattende juridisk ekspertise til vores klienter. Dette sikrer en holistisk tilgang til forsvar og rådgivning.

Ekspertise i alle typer straffesager ved Danmarks domstole

Vi har en betydelig erfaring med at rådgive og føre straffesager for både virksomheder, ledelser og ejere samt private borgere. Dette omfatter sager som mistænkte, sigtede og tiltalte for påståede overtrædelser af national og international straffelovgivning.

Vi fører løbende alle typer og mange principielle straffesager ved Danmarks 24 byretter, de 2 landsretter samt ved Højesteret. Vores advokater er erfarne i at håndtere diverse juridiske udfordringer og sikrer en dedikeret indsats i retssystemet.

Internationalt perspektiv: Menneskerettigheder og EU-lovgivning

Vi inddrager regelmæssigt den siden 1.7.1992 i dansk ret inkorporerede Menneskerettighedskonvention med tillægsprotokoller og dynamiske domme fra Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg. Dette inkluderer også EU-menneskerettigheder iht EU-Charteret og domme fra EU-Domstolen i Luxembourg.

Vores praksis omfatter en forpligtelse til at sikre beskyttelsen af grundlæggende rettigheder i internationale straffesager. Vi navigerer gennem kompleksiteterne i Menneskerettighedskonventionen og EU-lovgivningen for at styrke vores klienters forsvar.

Frit forsvarervalg og økonomisk gennemsigtighed

En sigtet og tiltalt person/virksomhed har normalt krav på at få beskikket en forsvarer af en domstol. Der består frit forsvarervalg i Danmark, og hvis de sigtede og tiltalte selv vil vælge og betale deres egen forsvarer, har de ret hertil. Timeprisen og opgavens art og omfang aftales konkret med den valgte forsvarer. Hvis domstolene beskikker en forsvarer, koster en forsvarer (1.1.2024) 2.456,25 kr. inkl. moms i timen.

Vores tilgang sikrer ikke kun juridisk forsvar, men også økonomisk gennemsigtighed. Vi skræddersyr forsvarsstrategier og omkostningsaftaler for at imødekomme individuelle behov og sikre retfærdig adgang til retssystemet.

Ret til tavshed og bevisbyrde

En sigtet og tiltalt har ret til ikke at udtale sig om en sigtelse og anklage. Hvis sigtede/tiltalte vælger at udtale sig, har de pågældende ikke pligt til at tale sandt, og der gælder et forbud mod selvinkriminering. Det er vigtigt at bemærke, at de tiltalte må ikke ved deres udtalelser medvirke til, at uskyldige personer bliver sigtet og tiltalt. Falsk anklage er strafbart. Anklager har altid bevisbyrden for, at en sigtet/tiltalt har gjort sig skyldig i de konkrete forhold, der er anført i anklageskriftet.

Vores advokater sikrer, at klienternes rettigheder beskyttes ved at vejlede om retten til tavshed og håndtere bevisbyrden. Vi forpligter os til retfærdig rettergang og står imod enhver form for uretfærdig anklage.

Bistand til ofre og domfældte

Vi bistår også som bistandsadvokater for ofre for forbrydelser, herunder medvirker til at opgøre ofrets økonomiske og ikke-økonomiske krav mod den dømte skadevolder og indbringe kravene for Erstatningsnævnet. Yderligere bistår vi domfældte med rådgivning. Staten betaler den beskikkede bistandsadvokats honorar, der er godkendt af den konkrete domstol, hvor straffesagen mod tiltalte er afgjort.

Kontakt os

Du kan læse mere om strafferet og straffesager under advokat (H) Steen Petersens og advokat (H) Claus Rehls profiler her. Du er også velkommen til at kontakte de 2 nævnte advokater for råd og vejledning.

Jeg kender ikke mange advokater, der går så skarpt og dygtigt i brechen for deres klienter, som advokat (H) Steen Petersen gør. Steen opnår ofte forbløffende resultater for sine klienter, endog i fastkørte sager. Steen er knagende effektiv og slagkraftig.

Varme anbefalinger – Professor dr. jur.Erik Werlauff, advokat(H)

Medlem af:

Foreningen Hoejesteretsskranken
Procedureadvokater
Advokat samfundet
Kontakt
Photo of Steen Petersen
Steen Petersen
Advokat (H)
Photo of Claus Rehl
Claus Rehl
Advokat (H)

Artikler

Artikel Retssager / Voldgift Strafferet
Steen Petersen • 18. sep. 2023
Artikel Strafferet
Steen Petersen • 3. maj 2023
Artikel Retssager / Voldgift Strafferet
Steen Petersen • 16. feb. 2023
Artikel Retssager / Voldgift Strafferet
Steen Petersen • 8. jan. 2023
Artikel Retssager / Voldgift Strafferet
Steen Petersen • 9. dec. 2021
Artikel Strafferet
Steen Petersen • 20. maj 2020
Artikel Retssager / Voldgift Strafferet
Steen Petersen • 15. nov. 2018
Artikel Retssager / Voldgift Strafferet
Steen Petersen • 17. maj 2017