Pexels cottonbro studio 4098224

Skilsmisse og separation: Kend dine rettigheder

Sajitha Sureshkanna 7. nov. 2023

Du har altid ret til at komme ud af dit ægteskab, uanset om I er enige eller ej om beslutningen. Men hvordan er reglerne?

Det er muligt at søge separation eller skilsmisse. Skilsmissen er den juridiske opløsning af ægteskabet, mens separation er en slags prøveperiode, hvor I flytter fra hinanden, og hvor ægteskabet fortsat er juridisk gældende.

Du er altså fortsat gift, mens du er separeret, og bliver ikke skilt automatisk. Det vil kræve en ansøgning om skilsmisse, og ellers vil du fortsætte med at være separeret.

Hvis du gerne vil indgå nyt ægteskab, så er det et krav, at du er blevet skilt. Du kan derfor ikke være separeret og indgå nyt ægteskab.

Efter seks måneders separation har du ret til at blive skilt, også selvom din ægtefælle ikke er enig. Desuden har du ret til at blive skilt straks, hvis der er tale om utroskab, vold eller to års samlivsophævelse.

Efter seks måneders separation har du ret til at blive skilt, også selvom din ægtefælle ikke er enig.

En separation vil bortfalde hvis samlivet genoptages, eller hvis du og din ægtefælle ikke er flyttet fra hinanden inden for tre måneder.

Reflektionsperiode ophævet

Pr. den 1. juli 2020 er refleksionsperioden blevet ophævet, og det er igen blevet muligt at søge om straksskilsmisse, hvis begge parter er enige. Det vil sige, at du kan blive skilt straks, hvis der er enighed om det.

Refleksperioden, der blev indført den 1. april 2019, gjorde, at du alene kunne blive skilt straks efter en såkaldt tre måneders refleksionsperiode, hvis der var fælles børn i ægteskabet. Dette er nu blevet afskaffet.

Juridisk virkning af separation

Når du er separeret, arver I ikke længere hinanden, når den ene dør.

Formuefællesskabet (delingformue) ophører fra det tidspunkt, hvor du sender ansøgning om separation.

Hvis du har behov for rådgivning, er du velkommen til at kontakte Baker Tilly Legal Advokatfirma.

Kontakt
Photo of Sajitha Sureshkanna
Sajitha Sureshkanna
Advokat | Partner

Relateret indhold

Artikel Ansættelsesret
Nicholas Ørum Keller • 2. jan. 2024
Artikel Selskabsret Ansættelsesret
Nicholas Ørum Keller • 2. jan. 2024
Artikel Dødsbobehandling Arv og testamente
Sajitha Sureshkanna • 2. jan. 2024
Artikel Ansættelsesret
Nicholas Ørum Keller • 12. dec. 2023
Artikel Compliance (GDPR/ESG)
6. dec. 2023
Artikel Arv og testamente Ægtepagt
Sajitha Sureshkanna • 6. dec. 2023
Artikel Erhverv
Wivi H. Larsen • 6. dec. 2023
Artikel Retssager / Voldgift
Steen Petersen • 5. dec. 2023
Artikel Arv og testamente Ægtepagt Separation og skilsmisse
Sajitha Sureshkanna • 3. dec. 2023
Artikel Compliance (GDPR/ESG)
Wivi H. Larsen • 28. nov. 2023