Pexels pnw production 8576281

Husk aftale om feriesamvær i sommerferien

Sajitha Sureshkanna 10. okt. 2023

Som skilte forældre skal I selv tilrettelægge ferier med jeres barn. Nogle vil gerne se barnet i alle ferier, hvorfor de deler alle ferier op. Andre vælger at have hele ferien hvert andet år

Det vigtigste er, at I får taget stilling til samvær i ferien. Hvis ikke I kan blive enige, kan Familieretshuset/Familieretten træffe afgørelse på jeres vegne.

Et barn har ret til at have samvær med begge sine forældre. Det er forældrenes fælles ansvar, at barnet har kontakt til begge forældre, også selvom forældrene er gået fra hinanden.

Typisk er feriesamvær et punkt, som kan skabe uoverensstemmelser mellem forældrene.

Forældrene kan som udgangspunkt selv aftale samværet omkring fællesbarnet, herunder rammerne og betingelserne for samværet.

Familieretshuset kan hjælpe

Hvis det ikke er muligt for forældrene at blive enige om samværet, kan Familieretshuset/Familieretten hjælpe forældrene med at blive enige om en aftale. Hvis det heller ikke er muligt, kan Familieretshuset/Familieretten træffe en afgørelse om en samværsordning for ferie og ved højtider. Det sker efter en konkret og individuel vurdering.

Familieretshuset/Familieretten kan ikke fastsætte ferie for bopælsforælderen.

Bopælsforælderen må ikke placere sin ferie med barnet uden for almindelige ferie- og helligdagsperioder, hvis det går ud over barnets samvær med den anden forælder.

Derudover skal bopælsforælderen sørge for at varsle ferien over for samværsforælderen.

Familieretshuset placerer normalt kun feriesamvær inden for skolernes ferieperioder, og for sommerferien vil det typisk være 2-3 uger.

Ved fælles forældremyndighed

Hvis forældrene har fælles forældremyndighed over barnet, kan begge forældre tage barnet med til udlandet for en kortere periode uden at skulle indhente samtykke fra den anden forældre eller afgørelse fra Familieretshuset.

Hvis forældrene er uenige om forældremyndigheden, vil det være nødvendigt med samtykke fra den anden forælder til at tage barnet med til udlandet. I det tilfælde er det muligt at søge om tilladelse hos Familieretshuset til at rejse med barnet til udlandet.

Hvis den ene har forældremyndighed

I den situation, hvor den ene forælder har forældremyndigheden alene og begge forældre ikke kan blive enige om barnet må tage med til udlandet i forbindelse med samvær, kan Familieretshuset tage stilling. Der vil blive truffet afgørelse ud fra, hvad der vil være godt for barnet.

Hvis den anden forælder ikke overholder en aftale/afgørelse, er det muligt at få hjælp i Familieretten. Det kræver, at der anlægges en retssag.

Det vil være godt at kontakte en advokat, når man skal indgå aftaler om samvær og/eller anlæggelse af retssager.

Læs mere om

Kontakt
Photo of Sajitha Sureshkanna
Sajitha Sureshkanna
Advokat | Partner

Relateret indhold

Artikel Ansættelsesret
Nicholas Ørum Keller • 2. jan. 2024
Artikel Selskabsret Ansættelsesret
Nicholas Ørum Keller • 2. jan. 2024
Artikel Dødsbobehandling Arv og testamente
Sajitha Sureshkanna • 2. jan. 2024
Artikel Ansættelsesret
Nicholas Ørum Keller • 12. dec. 2023
Artikel Compliance (GDPR/ESG)
6. dec. 2023
Artikel Arv og testamente Ægtepagt
Sajitha Sureshkanna • 6. dec. 2023
Artikel Erhverv
Wivi H. Larsen • 6. dec. 2023
Artikel Retssager / Voldgift
Steen Petersen • 5. dec. 2023
Artikel Arv og testamente Ægtepagt Separation og skilsmisse
Sajitha Sureshkanna • 3. dec. 2023
Artikel Compliance (GDPR/ESG)
Wivi H. Larsen • 28. nov. 2023