Fonde

Vi er specialiseret inden for alle aspekter af fondsretten og rådgiver erhvervsdrivende fonde, familiefonde, velgørende fonde og selvejende institutioner.

Fonde og selvejende institutioner er underlagt omfattende krav og tilsyn. Vi har et indgående kendskab til, hvordan tilsynsmyndighederne arbejder, og hvordan den enkelte fond organiserer sig bedst i forhold til den gældende lovgivning. Vi er vant til at føre en resultatorienteret og værdiskabende dialog med fondsmyndighederne på vegne af vores klienter.

Vi kan bl.a. bistå vores klienter med:

  • Etablering af fonde
  • Ændring af vedtægter for fonde
  • Tilpasning af strukturen og evt. planlægning af sammenlægninger
  • Corporate Governance
  • Ledelsesforhold, herunder evt. ledelsesansvar
  • Forhandling med tilsynsmyndigheder mv., hvilket ofte er påkrævet, hvis der skal gennemføres ændringer af vedtægter, fondsstruktur m.m.

Kontakt

Nikolaj Bak-Christensen

Nikolaj Bak-Christensen

Partner/Advokat