67

Fonde - specialiseret rådgivning

Nikolaj Bak-Christensen 1. nov. 2021

Baker Tilly Legal Advokatfirma er specialiseret inden for fondsret og har betydelig erfaring i at rådgive erhvervsdrivende fonde, familiefonde, velgørende fonde og selvejende institutioner

Vores rådgivning omfatter bl.a.:

 • Stiftelse, herunder affattelse af fundatsen/vedtægten i lyset af fondens forventede aktiviteter
 • Sammensætning af fondsbestyrelser
 • Ændring af fundats/vedtægtsændringer, herunder bestemmelser om kapitalforhold og formueforvaltning, uddelinger, bestyrelsesudpegning og majoritetskrav
 • Fondsbestyrelsens arbejde, herunder spørgsmål om bestyrelsesansvar
 • Retssager om bestyrelsesansvar
 • Afgrænsning af offentlige myndigheders muligheder for at samarbejde med/etablere selvejende institutioner
 • Tilrettelæggelse af uddelingspolitikker
 • Ændring af ejerforholdene i fondsejede virksomheder, herunder helt eller delvist salg eller optagelse af nye medejere
 • Fortolknings- og compliancespørgsmål relateret til fondslovgivningen og de særlige regler, der gælder for gennemførelse af ekstraordinære dispositioner
 • Dispositioner over fondes midler, herunder i forhold til reglerne for formueanbringelse, udlån og sikkerhedsstillelse
 • Håndtering af kontakten til fondsmyndigheder og andre tilsynsmyndigheder
 • Administration af fonde
 • Fusion, spaltning og opløsning af fonde.

Advokat/Partner Nikolaj Bak-Christensen har ansvaret for Baker Tilly Legal Advokatfirmas fondsområde. Nikolaj Bak-Christensen har dyb indsigt i fondsreglerne, bl.a. fra sit arbejde i Justitsministeriets fondskontor.

Kontakt advokat Nikolaj Bak-Christensen for en uforpligtende samtale.

Kontakt
Photo of Nikolaj Bak-Christensen
Nikolaj Bak-Christensen
Advokat | Partner

Relateret indhold

Artikel Ansættelsesret
Nicholas Ørum Keller • 2. jan. 2024
Artikel Selskabsret Ansættelsesret
Nicholas Ørum Keller • 2. jan. 2024
Artikel Dødsbobehandling Arv og testamente
Sajitha Sureshkanna • 2. jan. 2024
Artikel Ansættelsesret
Nicholas Ørum Keller • 12. dec. 2023
Artikel Arv og testamente Ægtepagt
Sajitha Sureshkanna • 6. dec. 2023
Artikel Erhverv
Wivi H. Larsen • 6. dec. 2023
Artikel Compliance (GDPR/ESG)
6. dec. 2023
Artikel Retssager / Voldgift
Steen Petersen • 5. dec. 2023
Artikel Arv og testamente Ægtepagt Separation og skilsmisse
Sajitha Sureshkanna • 3. dec. 2023
Artikel Marketingret
Nicholas Ørum Keller • 28. nov. 2023
Now, for tomorrow
Vi tror på styrken i gode relationer. Lad os møde fremtiden sammen.
Kontakt os i dag