Pexels rdne stock project 8293651

Pensionsægtepagt

Sajitha Sureshkanna 10. feb. 2012

Der er nu gået ca. 5 år siden de nye regler om deling af pensioner ved separation og skilsmisse trådte i kraft

Alligevel har mange endnu ikke fået oprettet en pensionsægtepagt.

Der er pr. 1. januar 2007 indført regler, hvorefter rimelige pensionsopsparinger ikke længere skal deles ved separation/skilsmisse, således at hver part i store træk udtager sin egen pensionsopsparing uden at udligne evt. skævheder.

Man bør overveje, om dette er hensigtsmæssigt, eller man i stedet vil have ligedeling, hvis man på et senere tidspunkt måtte gå fra hinanden, hvilket jo har en sammenhæng med, at det typisk er kvinderne, som afholder barselsorlov og derved kan gå glip af pensionsindbetalinger i en periode, ligesom man kan være afskåret fra at spekulere over udnyttelse af rentefradrag i topskat, hvis man ikke opretter den anførte ægtepagt.

Hvis man ønsker at der skal ske fuldstændig ligedeling, skal der oprettes en såkaldt pensionsægtepagt om deling af pensionerne – først når der er lavet et sådan dokument, vil der ske ligedeling på samme måde som med de resterende aktiver.

Ligeledes vil nogle ægtepar oprette en ægtepagt for at beskytte en formue, som de har ved ægteskabets indgåelse imod deling ved evt. separation eller undgå, at den ene ægtefælles risikable (i økonomisk henseende) erhverv som selvstændig kunne få en negativ effekt på den andens økonomi ved eksempelvis konkurs.

En sådan ægtepagt kan også udvides til at være gældende ved dødsfald med det formål at videreføre formue til livsarvingerne i stedet for at risikere, at arven til en forgældet ægtefælle måtte gå til dækning af gamle kreditorer.

Flere ægtepar ønsker, at deres pensioner skal deles ligeligt ved en eventuel skilsmisse. Krav om deling blev ellers ophævet med lovændringen. Med en ægtepagt kan ægtefællerne sikre, at pensionsordninger deles ligeligt ved skilsmisse.

Hvis man ønsker at der skal ske fuldstændig ligedeling, skal der oprettes en såkaldt pensionsægtepagt om deling af pensionerne – først når der er lavet et sådan dokument, vil der ske ligedeling på samme måde som med de resterende aktiver.

En pensionsægtepagt skal for at være gyldig underskrives af begge parter og tinglyses i Personbogen.

Særlige regler for livrenter

Ved oprettelsen af pensionsægtepagten er det dog vigtigt at være opmærksom på, at der alene kan aftales deling af kapital- og ratepensioner – ikke af livrenter.

At der ikke kan aftales deling af livrenter har særligt fået betydning via den seneste skattereform, hvorved der pr. 1.1.2010 blev indført et fradragsloft på 100.000 kr. på ratepensionsindbetalinger. På baggrund heraf er der sket en genfødsel af den livsvarige livrente.

Hvis du har behov for rådgivning, er du velkommen til at kontakte Baker Tilly Legal Advokatfirma.

Læs mere om
Kontakt
Photo of Sajitha Sureshkanna
Sajitha Sureshkanna
Advokat | Partner

Relateret indhold

Artikel Ansættelsesret
Nicholas Ørum Keller • 2. jan. 2024
Artikel Selskabsret Ansættelsesret
Nicholas Ørum Keller • 2. jan. 2024
Artikel Dødsbobehandling Arv og testamente
Sajitha Sureshkanna • 2. jan. 2024
Artikel Ansættelsesret
Nicholas Ørum Keller • 12. dec. 2023
Artikel Arv og testamente Ægtepagt
Sajitha Sureshkanna • 6. dec. 2023
Artikel Erhverv
Wivi H. Larsen • 6. dec. 2023
Artikel Compliance (GDPR/ESG)
6. dec. 2023
Artikel Retssager / Voldgift
Steen Petersen • 5. dec. 2023
Artikel Arv og testamente Ægtepagt Separation og skilsmisse
Sajitha Sureshkanna • 3. dec. 2023
Artikel Marketingret
Nicholas Ørum Keller • 28. nov. 2023