Pexels pavel danilyuk 7317687

Dødsboskifteformer i Danmark

Sajitha Sureshkanna 2. jan. 2024

Mister du en af dine kære kan det være svært at overskue, hvorledes du skal forholde dig til at få dødsboet skiftet

Skifteretten indkalder automatisk den kontaktperson, som er anført på dødsanmeldelsen. Kontaktpersonen er oftest den som har kontaktet bedemanden. En række forhold afgør, hvorledes et bo kan eller skal skiftes. Ofte har arvingerne mulighed for at vælge skifteform. Du kan her få et lille indblik i skifteformerne:

Boudlæg:

Boudlæg anvendes til at afslutte boer med en meget lille økonomisk værdi. Ofte udlægges boet til den person som har forestået og betalt begravelsen. Værdien må efter der er betalt begravelse mv. ikke overstige kr. 49.000 i 2023.

Uskiftet bo:

Uskiftet bo anvendes kun for den efterlevende ægtefælle, hvor der er fælles børn. Hele fællesformuen skiftes herefter først, når den længstlevende dør. 

Hvis afdøde har børn fra et tidligere forhold (særbørn), kan de kræve boet skiftet, medmindre de enten giver arveafkald eller samtykke til at ægtefællen må sidde i uskiftet bo.

Ægtefælleudlæg:

Ægtefælleudlæg kan bruges, hvis afdøde efterlader sig en ægtefælle og parrets fællesformue tillige med pensioner og gæld er under et vist beløb. Beløbsgrænsen er i 2023 kr. 850.000. 

Forenklet privat skifte:

Er afdødes formue af en størrelse, hvor der ikke skal betales boafgift, kan boet afsluttes straks mod at der udarbejdes en åbningsstatus over boets formue, som indleveres samtidig med at der anmodes om udlevering af boet. Beløbsgrænsen for 2023 er kr. 321.700.

Privat skifte:

I et privat skifte er det arvingerne, som forestår bobehandlingen, enten selv eller med en advokats hjælp. Alle arvinger skal være enige i boets behandling. Dette er en meget anvendt skifteform.

Bobestyrerbo:

Et bobestyrerboer et bo, hvor Skifteretten udpeger en bobestyrer, enten en autoriseret bobestyrer eller bobestyrer i henhold til testamente. Denne opgør afdødes aktiver og passiver.

Behandles et bo som et bobestyrerbo skyldes dette ofte at:

  • arvingerne ikke er enige, 
  • dette er anført i afdødes testamente,
  • boet er insolvent,
  • en eller flere arvinger ønsker det,
  • arvingerne ikke kendes eller alle arvinger er umyndige.
Læs mere om
Kontakt
Photo of Sajitha Sureshkanna
Sajitha Sureshkanna
Advokat | Partner

Relateret indhold

Artikel Ansættelsesret
Nicholas Ørum Keller • 2. jan. 2024
Artikel Selskabsret Ansættelsesret
Nicholas Ørum Keller • 2. jan. 2024
Artikel Ansættelsesret
Nicholas Ørum Keller • 12. dec. 2023
Artikel Compliance (GDPR/ESG)
6. dec. 2023
Artikel Arv og testamente Ægtepagt
Sajitha Sureshkanna • 6. dec. 2023
Artikel Erhverv
Wivi H. Larsen • 6. dec. 2023
Artikel Retssager / Voldgift
Steen Petersen • 5. dec. 2023
Artikel Arv og testamente Ægtepagt Separation og skilsmisse
Sajitha Sureshkanna • 3. dec. 2023
Artikel Marketingret
Nicholas Ørum Keller • 28. nov. 2023
Artikel Compliance (GDPR/ESG)
Wivi H. Larsen • 28. nov. 2023