Pexels rdne stock project 7821684

Ejerbogen er et krav for ethvert selskab

Nicholas Ørum Keller 3. sep. 2018

Ethvert selskab (A/S, ApS, I/S osv) skal have en ejerbog, hvoraf det fremgår, hvem der ejer kapitalandele (anparter eller aktier) i selskabet

Dette gælder således også et ApS med kun en ejer.

Ejerbogen skal som udgangspunkt opbevares på selskabets adresse, men selskabet kan vælge en person til at føre ejerbogen, f.eks. selskabets advokat.
Under alle omstændigheder skal ejerbogen være tilgængelig for offentlige myndigheder.

Ejerbogen kan godt være i elektronisk form, og det vil typisk gøre det lettere at ajourføre den og give myndigheder og andre, som har ret til indsigt i ejerbogen, adgang til den. Selskabet kan også indberette oplysningerne til det offentlige ejerregister, som er offentligt tilgængeligt. Det er typisk det letteste, men ikke altid tilrådeligt, da der er forskel på oplysningerne i en ejerbog og i det offentlige ejerregister, f.eks. ved mindre ejerandele.

Hvad skal en ejerbog indeholde:

  • Den samlede beholdning kapitalandele (anparter/aktier)
  • Kapitalejernes navn og adresse (CVR nr. og hjemsted, hvis kapitalejeren er et selskab)
  • Dato for erhvervelse, afhændelse eller pantsætning, herunder størrelse af kapitalandele
  • Stemmerettigheder som er tilknyttet kapitalandelene, hvis selskabet har særlige stemmerettigheder

Hvis en kapitalejer sælger eller pantsætter sine kapitalandele, skal det meddeles til den, som fører ejerbogen indenfor 14 dage, så ejerbogen hele tiden er korrekt.
Ejerbogen skal oprettes hurtigst muligt efter oprettelsen af selskabet, og er således ikke nødvendigvis  en del af stiftelsen af selskabet, modsat stiftelsesdokument og vedtægter; så husk at minde din rådgiver om at lave en ejerbog i forbindelse med stiftelsen af selskabet.

Hvis du får stiftet et selskab med hjælp fra Baker Tilly Legal Advokatfirma vil en ejerbog som udgangspunkt være en del af pakken.

Læs mere om
Kontakt
Photo of Nicholas Ørum Keller
Nicholas Ørum Keller
Advokat (L) | Partner

Relateret indhold

Artikel Ansættelsesret
Nicholas Ørum Keller • 2. jan. 2024
Artikel Selskabsret Ansættelsesret
Nicholas Ørum Keller • 2. jan. 2024
Artikel Dødsbobehandling Arv og testamente
Sajitha Sureshkanna • 2. jan. 2024
Artikel Ansættelsesret
Nicholas Ørum Keller • 12. dec. 2023
Artikel Arv og testamente Ægtepagt
Sajitha Sureshkanna • 6. dec. 2023
Artikel Erhverv
Wivi H. Larsen • 6. dec. 2023
Artikel Compliance (GDPR/ESG)
6. dec. 2023
Artikel Retssager / Voldgift
Steen Petersen • 5. dec. 2023
Artikel Arv og testamente Ægtepagt Separation og skilsmisse
Sajitha Sureshkanna • 3. dec. 2023
Artikel Marketingret
Nicholas Ørum Keller • 28. nov. 2023