Pexels andrea piacquadio 3760514

Fratrædelsesgodtgørelse ved lang anciennitet

Wivi H. Larsen 3. jul. 2023

Har funktionærer været ansat i mere end 12 år samme sted, har de fra 1. februar 2015 ret til en fratrædelsesgodtgørelse, hvis de bliver afskediget – hvad enten medarbejderen kan og vil på pension – eller fortsætte med at arbejde

En funktionær, som har været ansat i samme virksomhed i 12 år eller mere, får ret til en fratrædelsesgodtgørelse svarende til 1 måneds løn.

Har en funktionær, som bliver afskediget, været ansat i 17 år eller mere, får funktionæren ret til en fratrædelsesgodtgørelse svarende til 3 måneders løn (funktionærlovens § 2 a).

Anerkendelse for lang og tro tjeneste

Formålet med retten til fratrædelsesgodtgørelse er at give en anerkendelse for lang og tro tjeneste og en kompenserende foranstaltning i en situation, hvor funktionæren afskediges efter at have arbejdet i samme virksomhed gennem mange år.

Tidligere bortfaldt retten til fratrædelsesgodtgørelse, hvis den afskedigede funktionær havde mulighed for at overgå til arbejdsgiverbetalt alderspension på fratrædelsestidspunktet, uanset om den afskedigede funktionær benyttede sig af denne mulighed eller ej, men det var i strid med det EU-retlige forbud mod aldersdiskrimination. En funktionær, som fortsat forfølger en erhvervsmæssig karriere, skal således have ret til fratrædelsesgodtgørelse på lige fod med andre afskedigede funktionærer, selv om den pågældende funktionær har en alder, der giver vedkommende mulighed for at overgå til arbejdsgiverbetalt alderspension.

Det er herefter ikke længere nødvendigt at vurdere, om den pensionsberettigede funktionær fortsat forfølger en erhvervsmæssig karriere.

Beløbet skal medregnes til den skattepligtige indkomst, dog er de første 8.000 kr. skattefri (ligningsloven § 7u).

Har du spørgsmål til artiklen eller juridiske spørgsmål i øvrigt, er du velkommen til at kontakte advokat Wivi H. Larsen.

Læs mere om
Kontakt
Photo of Wivi H. Larsen
Wivi H. Larsen
Advokat (H)

Relateret indhold

Artikel Ansættelsesret
Nicholas Ørum Keller • 2. jan. 2024
Artikel Selskabsret Ansættelsesret
Nicholas Ørum Keller • 2. jan. 2024
Artikel Dødsbobehandling Arv og testamente
Sajitha Sureshkanna • 2. jan. 2024
Artikel Ansættelsesret
Nicholas Ørum Keller • 12. dec. 2023
Artikel Compliance (GDPR/ESG)
6. dec. 2023
Artikel Arv og testamente Ægtepagt
Sajitha Sureshkanna • 6. dec. 2023
Artikel Erhverv
Wivi H. Larsen • 6. dec. 2023
Artikel Retssager / Voldgift
Steen Petersen • 5. dec. 2023
Artikel Arv og testamente Ægtepagt Separation og skilsmisse
Sajitha Sureshkanna • 3. dec. 2023
Artikel Marketingret
Nicholas Ørum Keller • 28. nov. 2023