Pexels ketut subiyanto 4474035

Menneskerettigheder i familieretten – en (delvis) ukendt by i Rusland

Steen Petersen 9. dec. 2015

EMRK, art. 8 og Børnekonventionens art. 3 og art. 12 spiller oftest sammen med familieretten

Men menneskerettighederne overses ofte inden for familieretten:

Lovgivningsmæssigt, ved domstolene, af statsforvaltningerne og undertiden af advokater.

I samværssituationer, sager om fordeling af forældremyndighed, høring af børnene og af vidner udover forældrene, ægteskabs- og faderskabssager, tvangsfjernelser, arveretten, opstår ofte væsentlige menneskeretlige aspekter at vital betydning for den endelige afgørelses resultat.

Afskaffelsen 1.10.2012 af ret til domstolsprøvelse i afgørelser om samvær rejser desuden vigtige EMRK aspekter i relation til EMRK, art.6.

Bl.a. på de beskrevne områder ligger vigtige opgaver for advokaterne, når lovgivning og praksis måske ikke overholder de menneskeretlige krav.

EMRK blev en væsentlig del af dansk ret 1.7.1992.

EU Charteret og EU-grundrettigheder spillede i 2012 endnu tættere sammen med EMRK – og ikke blot inden for familieretten, men også inden for alle andre danske retsområder incl. erhvervsretten.

Domstolene har pligt til at analysere, om deres afgørelser er i strid med EMRK, EU-Charteret og EU- grundrettigheder.

Advokaterne har desuden pligt til at påberåbe sig evt. modstrid med fx EMRK og få sagerne endeligt afgjort i Danmark, så langvarige klagesager i Strasbourg kan undgås.

Advokat (H) Steen Petersen har bl.a. specialiseret sig i EU- og EMRK- rettigheder, har ført mange sager herom med succes og kan derfor kontaktes for råd og vejledning. 

Kontakt
Photo of Steen Petersen
Steen Petersen
Advokat (H)

Relateret indhold

Artikel Ansættelsesret
Nicholas Ørum Keller • 2. jan. 2024
Artikel Selskabsret Ansættelsesret
Nicholas Ørum Keller • 2. jan. 2024
Artikel Dødsbobehandling Arv og testamente
Sajitha Sureshkanna • 2. jan. 2024
Artikel Ansættelsesret
Nicholas Ørum Keller • 12. dec. 2023
Artikel Arv og testamente Ægtepagt
Sajitha Sureshkanna • 6. dec. 2023
Artikel Erhverv
Wivi H. Larsen • 6. dec. 2023
Artikel Compliance (GDPR/ESG)
6. dec. 2023
Artikel Retssager / Voldgift
Steen Petersen • 5. dec. 2023
Artikel Arv og testamente Ægtepagt Separation og skilsmisse
Sajitha Sureshkanna • 3. dec. 2023
Artikel Marketingret
Nicholas Ørum Keller • 28. nov. 2023