Steen Petersen

Advokat (H)
Valby
Erhvervsret , Fast ejendom , Ansættelsesret , Retssager / Voldgift , Arv og testamente , Ægtepagt , Separation og skilsmisse , Køb af fast ejendom/boligkøb , Strafferet
T: +45 4630 4678
E: stp@bakertillylegal.dk
Photo of Steen Petersen

Specialer

Sprog

  1. Dansk
  2. Engelsk

Faglig profil

Tilgængelighed, tillid, nytænkning og skabelse af merværdi for klienter er vigtige nøgleord i Steens mangeårige virke som effektiv og resultatskabende erhvervsrets- og privatretsadvokat. Steens arbejdsområder omfatter navnlig procesførelse ved alle domstole inclusive Højesteret, Voldgiftsretter samt Strasbourg- og EU- Domstolen, mediation og retsmægling. strafferet for private og virksomheder, miljøret og jordforurening, fast ejendoms regulering og køb/salg, ekspropriation og erstatning, entreprise- og byggesager, ledelses- og revisorsansvar, stats- og forvaltningsret, det offentliges erstatningsansvar samt europæiske menneskerettigheder, EMRK og EUC.

Med over 30 års erfaring med procesførelse i alle typer af civile tvister og straffesager ved alle retsinstanser incl. Højesteret er Steen ofte i retten, undertiden 10 -15 gange pr. måned afhængig af sagernes størrelse og varighed. Underviser bl.a. hos JUC i europæiske grundrettigheder og hos JUC e-learning i højesteretspraksis inden for bestyrelsesansvar, erstatning efter frifindelse i straffesager, dobbeltstraf på tværs af EU-retten samt familiesammenføring – Biao v. Denmark – ved Den Europæiske Menneskeretsdomstol i Strasbourg.

Steen har bl.a. procederet en principiel Storkammersag – Biao v. Denmark – ved Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg  (EMD) i 2015 for 17 europæiske dommere. I april 2016 fik Steens klienter medhold med dommerstemmerne 12-5. 26 års reglen ved familiesammenføring blev underkendt, og ny lovgivning gennemført i Danmark

https://www.berlingske.dk/politik/advokat-menneskeretsdom-er-et-vink-med-en-vognstang-0

I 2019-2021 repræsenterede Steen en række uskyldige internetbrugere, der blev stævnet af udenlandske filmselskaber i alle Danmarks 24 retskredse for ulovlig download af film. Han fik mange frifundet i byret og i landsret. 

https://www.k-news.dk/artikler/magtens-tredeling-ep.-5.6-du-har-downloadet-ulovligt-indhold-bevis-din-uskyld

Steen var også forsvarer i de såkaldte Umbrella-sager 2019-2021, hvor 1000 unge blev sigtet i hele Danmark  for ulovlig download og fildeling af børnepornografisk materiale. Han fik flere frifundet eller nedsat deres straf ikke ubetydeligt.

CV

  • Baker Tilly Legal Advokatfirma / Advokat (H)
  • Startet som advokat hos advokat (H) Wivi H Larsen 2000
  • Møderet for Landsret, 1984,  og Højesteret, 1989
  • Advokat siden 1982

Om Steen Petersen

Slagkraftig og målrettet advokat med mangeårig erfaring med procesførelse og konfliktløsning samt som betroet rådgiver for private, erhvervslivet og offentlige myndigheder

I forbindelse med en forureningssag på vores ejendom, der først blev opdaget og kortlagt efter vores køb, valgte vi advokat . Steen Petersen (H) til at føre vores sag. Vi havde ikke i vores vildeste fantasi kunnet forestille os det omfang sagen tog, ej heller at sagsforløbet skulle strække sig over mere end 6 år. Sagen er nu afsluttet, og faldt efter landsretsdom ud til vores fordel. Omkostninger til oprydning/reetablering løb op i 12 mill. kr., og hvis det ikke havde været for Steen og hans professionelle engagement, i denne komplekse og store forurenings sag, havde vi ikke nået det resultat vi har i dag. Ud over at have fuldstændigt styr på juraen, viste Steen sig også som et menneske der besidder den empati deres skal til for at man som menneske ikke skal gå til grunde når det ser allerværst ud, når man bliver udsat for det fuldstændigt vanvittige forløb vi har været igennem. Vi har selv af flere omgange takket Steen og udtrykt vores taknemmelighed, det vil jeg godt benytte lejligheden til igen at gøre her. Som man sikkert kan forstå, kan jeg kun give min varmeste anbefaling af Steen, hvis man skulle få brug for juridisk bistand i et eller andet omfang. Det kan ikke siges nok gange hvor vigtigt det er at vælge den rigtige Advokat til at repræsenterer sig!

Forureningssag – det rigtige valg af advokat! – Ulrich B. Nielsen

Testimonials

JUC, som er Danmarks førende efteruddannelsesvirksomhed for advokater, har i flere år samarbejdet år med advokat Steen Petersen, Glostrup, om kurser målrettet danske advokater og jurister. Vi antager kun de mest anerkendte advokater og bedste formidlere, der evalueres til topkarakter. Steen får absolut topkarakterer både for sin faglighed og fremstilling af vanskelige problemstillinger. Jeg er meget tilfreds med samarbejdet og kan kun anbefale Steen Petersen som en faglig, vidende og anerkendt advokat bl.a. inden for menneskerettighedsområdet.

En af Danmarks førende advokater – Morten Richardt,
Development Director Juc.dk

Jeg kender ikke mange advokater, der går så skarpt og dygtigt i brechen for deres klienter, som advokat (H) Steen Petersen gør. Steen opnår ofte forbløffende resultater for sine klienter, endog i fastkørte sager. Steen er knagende effektiv og slagkraftig.

Varme anbefalinger – Professor dr. jur.Erik Werlauff, advokat(H)

Vi har i en sag med Vordingborg kommune brugt advokat(H) Steen Petersen, Glostrup, og vundet vej/miljø- og mulig ekspropriationssag over Kommunen. Vi har i hele sagsforløbet følt os optimalt rådgivet og bistået og kan derfor give Steen vore bedste anbefalinger som en effektiv og slagkraftig advokat med også empati for og engagement i vores vigtige sag.

Optimal rådgivning fra slagkraftig advokat – Karen Busborg

Steen Petersen, Glostrup, bistod mig som beskikket advokat i en større og kompliceret ledelsesansvarserstatningssag i både Landsret og Højesteret. Jeg følte mig hele vejen gennem sagsforløbet i gode, seriøse og trygge hænder og rådgivet optimalt om min retsstilling mv. Jeg giver derfor Steen og hans kontor mine bedste anbefalinger.

Beskikket advokat får de bedste anbefalinger – Henrik V. Hotchkiss

Steen Petersens seriøsitet, omhu, nærvær, stærke processkrifter og hans professionelle engagement under større retssagsforberedelse, selve proceduren og afhøring i retten reddede 9 sagesløse investorer fra tab.

Vunden investorretssag om Difko Invest A/S’ prospektansvar – Peter Knudsen, talsmand for de vindende sagsøgere.
Se dommen her http://domstol.fe1.tangora.com/media/-300011/files/H-0075-09.pdf (Den principielle dom er trykt i Ugeskrift for Retsvæsen 2012. 2719 SHD).

Personlig profil

Steen yder altid sine klienter kvalificeret modspil og medspil og behandler dem og deres sager med omhu, proaktivt og med empatisk og kommerciel forståelse.

Steen er specialiseret i
Ansættelsesret
Hvis I gerne vil vækste: Fra attraktive og lovlige vilkår for nyansatte, og til I skal afslutte samarbejdet
Køb af fast ejendom/boligkøb
Hvis du skal ud og købe fast ejendom, ejerlejlighed, villa, villalejlighed eller andelsbolig, sommerhus m.v.
Fast ejendom
Hvis I har brug for rådgivning om køb og salg af ejendomme, erhvervslejeret og lejeret
Retssager / Voldgift
Hvis I har brug for hjælp i forbindelse med en retssag/voldgift. Fx sagsanlæg, stævning, retsmægling, syn&skøn, bevisindhentning etc.
Strafferet
Hvis du har brug for specialiseret rådgivning og forsvar i straffesager for både erhvervsvirksomheder såvel som private borgere
Arv og testamente
Hvis du har brug for hjælp til at oprette et gyldigt testamente inden tidspunktet for dit dødsfald
Erhvervsret
Hvis I har brug for rådgivning om både nationale og internationale kontraktforhold
Ægtepagt
Hvis du har brug for hjælp med ægtepagt til sikring af ikke-ejerægtefællen i flere konkrete situationer
Separation og skilsmisse
Hvis du har brug for en advokat til at bistå dig under forløbet. Du vil ikke alene have en sparringspartner, men også en tovholder, der sikrer, at delingen af jeres aktiver og passiver sker i overenss...

Medlem af:

Advokat samfundet
Danske miljoe advokater
Foreningen Hoejesteretsskranken
Procedureadvokater
Dansk forening for eu ret
  • Landsforeningen af beskikkede forsvarere

Relateret indhold

Artikel Retssager / Voldgift
Steen Petersen • 5. dec. 2023
Artikel Retssager / Voldgift Strafferet
Steen Petersen • 18. sep. 2023
Artikel Fast ejendom
Steen Petersen • 17. aug. 2023
Artikel Selskabsret
Steen Petersen • 22. maj 2023
Artikel Strafferet
Steen Petersen • 3. maj 2023
Artikel Ansættelsesret
Nicholas Ørum Keller • 2. jan. 2024
Artikel Selskabsret Ansættelsesret
Nicholas Ørum Keller • 2. jan. 2024
Artikel Dødsbobehandling Arv og testamente
Sajitha Sureshkanna • 2. jan. 2024
Artikel Ansættelsesret
Nicholas Ørum Keller • 12. dec. 2023