Kontakt Nikolaj

Nikolaj Bak Christensen HIGH 1

Partner/Advokat. Mobil +45 2722 1008

Nikolaj Bak-Christensen
1. november 2021

Fonde - specialiseret rådgivning

Baker Tilly Legal Advokatfirma er specialiseret inden for fondsret og har betydelig erfaring i at rådgive erhvervsdrivende fonde, familiefonde, velgørende fonde og selvejende institutioner.

Vores rådgivning omfatter bl.a.:

 • Stiftelse, herunder affattelse af fundatsen/vedtægten i lyset af fondens forventede aktiviteter
 • Sammensætning af fondsbestyrelser
 • Ændring af fundats/vedtægtsændringer, herunder bestemmelser om kapitalforhold og formueforvaltning, uddelinger, bestyrelsesudpegning og majoritetskrav
 • Fondsbestyrelsens arbejde, herunder spørgsmål om bestyrelsesansvar
 • Retssager om bestyrelsesansvar
 • Afgrænsning af offentlige myndigheders muligheder for at samarbejde med/etablere selvejende institutioner
 • Tilrettelæggelse af uddelingspolitikker
 • Ændring af ejerforholdene i fondsejede virksomheder, herunder helt eller delvist salg eller optagelse af nye medejere
 • Fortolknings- og compliancespørgsmål relateret til fondslovgivningen og de særlige regler, der gælder for gennemførelse af ekstraordinære dispositioner
 • Dispositioner over fondes midler, herunder i forhold til reglerne for formueanbringelse, udlån og sikkerhedsstillelse
 • Håndtering af kontakten til fondsmyndigheder og andre tilsynsmyndigheder
 • Administration af fonde
 • Fusion, spaltning og opløsning af fonde.

Advokat/Partner Nikolaj Bak-Christensen har ansvaret for Baker Tilly Legal Advokatfirmas fondsområde. Nikolaj Bak-Christensen har dyb indsigt i fondsreglerne, bl.a. fra sit arbejde i Justitsministeriets fondskontor.

Kontakt advokat Nikolaj Bak-Christensen for en uforpligtende samtale.