Kontakt Nikolaj

NBC

Partner/Advokat. Mobil +45 2722 1008

Nikolaj Bak-Christensen
3. november 2022

Hvad betyder det nye huslejeloft, og hvordan skal det forstås i praksis?

Folketinget har vedtaget et huslejeloft, som indebærer, at huslejeregulering efter nettoprisindekset (NPI) begrænses til maksimalt 4% årligt.

Udlejer har i visse tilfælde mulighed for at hæve huslejen yderligere forudsat, at det kan dokumenteres, at der er sket stigninger i rimelige og nødvendige udgifter tilknyttet ejendommen, som ikke kan dækkes af lejeforhøjelsen på 4%. Det er vores vurdering, at eksempelvis øgede renteudgifter og bidragssatser på lån i en ejendom, der refinansieres til en højere rentesats, kan anses som en rimelig og nødvendig udgift
tilknyttet ejendommen. Dermed kan der være mulighed for at lade huslejen stige med mere end 4% som følge af stigende finansieringsomkostninger.

Rådgivning

Vores team med speciale i fast ejendom er eksperter i lejeret og kan rådgive om, hvordan de nye regler skal forstås og anvendes i praksis.