Pexels kate trifo 4019404

Ændring af retsplejeloven

Steen Petersen 11. mar. 2016

Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love – Revision af reglerne om behandling af civile sager og syn og skøn, forhøjelse af beløbsgrænse for anke, indførelse af deltidsordning for dommere m.v., medieannoncering af tvangsauktioner

Nye regler 1/7/2014 om bl.a. syn og skøn, beløbsgrænser i ankesager m.v.

Lov nr 737 25/6 2014 er nu vedtaget. Se lovteksten her.

Lovens formål er bl.a. at modernisere og sikre en mere effektiv og hurtigere sagsbehandling i civile retssager – og på alle stadier af retssagen fra retssagens anlæg til endelig dom.

Parter, der trægnerer og forsinker en retssag ved unødige processkridt. kan af retten pålægges sagsomkostninger efter para. 336 a.

Tidligere hed det ” unødig trætte” – og med rette!

Landsretter kan afvise en ankesag, hvis parter ikke har rimelig udsigt til at få medhold.

Bl.a. syn og skøn skal gennemføres hurtigere.

Beløbsgrænser for anke er indført.

Overordnet sker der digitalisering med sigte på øget produktivitet.

Domstolene får dermed en endnu mere aktiv procesledende rolle i civilprocessen end hidtil.

Parternes rådighed over civilprocessen indsnævres dermed yderligere. Det kan være måde godt og skidt.

Stridende parter skal fra 1/7/2014 også redegøre for, hvad de har udfoldet af bestræbelser på at “skære” sagen til og forlige sagen, inden sagsanlægget blev en realitet.

Uanset nogle sikkert vil føle, at initiativet i civile sager bliver frataget dem, er det i alle parters interesse, at civile sager afgøres inden for rimelig tid og på en fair, saglig, sober og forsvarlig måde.

Der vil givet opstå sager i fremtiden, der belyser fx skævheder og urimeligheder, men sådan er spillereglerne.

Småsagsprocessen for krav under 50.000 kr. og retsafgift på 500 kr, hvor sagsøger kan downloade standardstævning fra domstolens hjemmesider, har jeg ikke altid oplevet som en gevinst for hurtig afgørelse af sager.

Det skyldes, at denne proces kan misbruges af stridende parter – ikke til at få en hurtig afgørelse – men for at chikanere hinanden for 500 kr. i retsafgift.

Desuden løftes mange småsager, startet uden advokatbistand, ud af småsagsprocessen, når parterne engagerer professionelle procesadvokater på sagen.

Retssager er et håndværk, der skal værnes meget om.

Der må aldrig gås på kompromis med parternes berettigede retskrav, deres retssikkerhed og respekten for domstole og andre aktører i civilprocessen.

I modsat kan retsvæsenets brugere hurtigt komme til at betale en dyr pris og miste tilliden til domstolene, hvis omdømme, der aldrig må kunne sættes en finger på.

Jo bedre samspil, der består mellem dommere og øvrige aktører i civilprocessen, jo bedre for indhold og kvalitet af grundlaget for afsagte domme i fremtiden.

Skrevet af den erfarne og slagkraftige mediator og procesadvokat (H) Steen Petersen.

Kontakt
Photo of Steen Petersen
Steen Petersen
Advokat (H)

Relateret indhold

Artikel Ansættelsesret
Nicholas Ørum Keller • 2. jan. 2024
Artikel Selskabsret Ansættelsesret
Nicholas Ørum Keller • 2. jan. 2024
Artikel Dødsbobehandling Arv og testamente
Sajitha Sureshkanna • 2. jan. 2024
Artikel Ansættelsesret
Nicholas Ørum Keller • 12. dec. 2023
Artikel Arv og testamente Ægtepagt
Sajitha Sureshkanna • 6. dec. 2023
Artikel Erhverv
Wivi H. Larsen • 6. dec. 2023
Artikel Compliance (GDPR/ESG)
6. dec. 2023
Artikel Retssager / Voldgift
Steen Petersen • 5. dec. 2023
Artikel Arv og testamente Ægtepagt Separation og skilsmisse
Sajitha Sureshkanna • 3. dec. 2023
Artikel Marketingret
Nicholas Ørum Keller • 28. nov. 2023