Pexels sora shimazaki 5668772

Er bevilget fri proces eller privat retshjælpsforsikring en garanti for at vinde den civile retssag?

Steen Petersen 8. jan. 2023

Svaret er nej. Når sagsøger/sagsøgte har opnået fri proces eller retshjælpstilsagn fra sin forsikring, er det udtryk for, at retssagen må anses at blive ført med rette, fordi der er rimelig udsigt til at vinde sagen.

Dette står i modsætning til håbløse sager eller sager, der ikke har Herrens gang på jorden. Her gives ikke retshjælp, fordi udfaldet er givet på forhånd.

Men om sagen vindes eller tabes, beror på parternes procesførelse for rettens dommere og den bevisførelse, som dommerne præsenteres for af parter og medvirkende advokater under hovedforhandlingen.

Bevilget retshjælp til retssag kan skyldes, at de tvistepunkter, der indgår i retssagen, ikke er helt afklarede i retspraksis – eller at sagen af andre grunde er principiel.

Både i civile sager med fri proces og privat retshjælpsforsikring gælder det, at parterne ikke uden accept fra retten/ forsikringsselskabet kan igangsætte alle mulige skridt for at bevise deres påstande.

Syn og skøn på mangler tillades normalt.

Men skal der laves flere tillægsskønserklæringer, som på forhånd ikke kan rokke ved resultatet af den første skønserklæring, kan Retten/forsikringen afslå det.

Bevisførelse skal altid være relevant, og der er grænser for, hvor mange omkostninger en retssag kan bære.

Kontakt
Photo of Steen Petersen
Steen Petersen
Advokat (H)

Relateret indhold

Artikel Ansættelsesret
Nicholas Ørum Keller • 2. jan. 2024
Artikel Selskabsret Ansættelsesret
Nicholas Ørum Keller • 2. jan. 2024
Artikel Dødsbobehandling Arv og testamente
Sajitha Sureshkanna • 2. jan. 2024
Artikel Ansættelsesret
Nicholas Ørum Keller • 12. dec. 2023
Artikel Erhverv
Wivi H. Larsen • 6. dec. 2023
Artikel Arv og testamente Ægtepagt
Sajitha Sureshkanna • 6. dec. 2023
Artikel Compliance (GDPR/ESG)
6. dec. 2023
Artikel Retssager / Voldgift
Steen Petersen • 5. dec. 2023
Artikel Arv og testamente Ægtepagt Separation og skilsmisse
Sajitha Sureshkanna • 3. dec. 2023
Artikel Marketingret
Nicholas Ørum Keller • 28. nov. 2023