Pexels cottonbro studio 3943723

Højesterets dom af 15.1.2019 om Capinordic Bank ledelsens erstatningsansvar for tab på 185 mio kr. på udlånsengagementer

Steen Petersen 15. jan. 2019

Den 15.1.2019 har højesteret afgjort en de første sager om ledelsesansvar i finanssektoren efter finanskrisen: A, B og C mod Finansiel Stabilitet A/S (Capinordic Bank sagen)

For Højesteret og Østre Landsret verserer fx fortsat ankesager om tilsvarende erstatningsretlige emner i Roskilde Bank sagen og Amagerbank sagen, hvor der i hhv. Østre Landsret og Lyngby Ret skete frifindelse af de sagsøgte ledelsesmedlemmer.

Højesteret stadfæstede Landsrettens dom og idømte de 3 sagsøgte ledelsesmedlemmer en samlet erstatning på ca. 89.000.000 kr..

Se dommen HER

Det fritog ikke de sagsøgte for ansvar, at der på generalforsamling var meddelt ansvarsfrihed – decharge – for visse udlån.

Det var heller ikke grundlag for at lempe ansvaret.

Højesteret fastslog, at der ikke i lovgivningen eller i øvrigt gælder et skærpet ansvar for en bankledelse.

Der gælder et almindeligt culpaansvar.

Højesteret fastslog desuden, at domstolene normalt ikke skal efterprøve ledelsens forretningsmæssige skøn ved bevilling af lån -” the business judgment rule” – forudsat at dette skøn hvilede på saglige hensyn og tilstrækkelige undersøgelser og ikke Banken uvedkommende hensyn.

Samme forsigtighed skal derimod ikke udvises af domstolene, hvis det nævnte skøn og bevillinger tillige hviler på selskabet uvedkommende hensyn og interesser.

Der må i den situation stilles skærpede krav til lånebevilinger, så det sikres, at Bankens interesser og tarv varetages forsvarligt.

Se Højesterets udførlige begrundelse og resultat i dommen side 103-124, hvor de enkelte låneengagementer gennemgås i lyset lovgivning, interne regler og revisionens kommentarer.

Også art og omfang af de advarsler, som Finanstilsynet havde sendt Bankens ledelse i forbindelse med den finansielle krise i 2008, indgik i Højesterets domfældelse.

Spørgsmålet, om ledelsen var ansvarlig som følge af Bankens konkurs, indgik ikke i ankesagen.

Dette spørgsmål havde landsretten afvist i sin dom.

En konkurs er heller ikke automatisk ensbetydende med et erstatningsansvar.

Skrevet af den erfarne og slagkraftige erhvervs- og procesadvokat (H) Steen Petersen, kontakt gerne Steen om din retsstilling som direktør, bestyrelsesmedlem og formand, og om forholdet mellem ledelse og revisor.

Steen Petersen afholder løbende kurser om ledelses – og revisoransvar i alle typer og alle størrelser af virksomheder efter aftale med ejerne.

Vil du vide mere? Her er en artikel fra Berlingske. Og et speciale om ledelsesansvaret i lyset af Capinordic Bank, Amagerbanken og Roskilde Bank-sagerne.

Kontakt
Photo of Steen Petersen
Steen Petersen
Advokat (H)

Relateret indhold

Artikel Ansættelsesret
Nicholas Ørum Keller • 2. jan. 2024
Artikel Selskabsret Ansættelsesret
Nicholas Ørum Keller • 2. jan. 2024
Artikel Dødsbobehandling Arv og testamente
Sajitha Sureshkanna • 2. jan. 2024
Artikel Ansættelsesret
Nicholas Ørum Keller • 12. dec. 2023
Artikel Arv og testamente Ægtepagt
Sajitha Sureshkanna • 6. dec. 2023
Artikel Erhverv
Wivi H. Larsen • 6. dec. 2023
Artikel Compliance (GDPR/ESG)
6. dec. 2023
Artikel Retssager / Voldgift
Steen Petersen • 5. dec. 2023
Artikel Arv og testamente Ægtepagt Separation og skilsmisse
Sajitha Sureshkanna • 3. dec. 2023
Artikel Marketingret
Nicholas Ørum Keller • 28. nov. 2023