Pexels sora shimazaki 5669619

Kan en civil retssag være så principiel, at den kan prøves to gange i retssystemet?

Steen Petersen 17. maj 2017

For stridende parter i civile retssager kan det undertiden være svært at forstå, at de ikke kan få appeltilladelse i en tabt retssag, fordi deres sag ikke er fundet principiel

For disse tvistende parter er deres konkrete sag altid “meget principiel”. Ellers havde de jo aldrig anlagt retssag. Men virkelighedens og juraens verden er en ganske anden. 

Der skal således bestå meget gode – juridiske og bevismæssige – grunde til at anke en konkret dom, som er gået en part imod.

Der skal bestå nye og væsentlige oplysninger og/eller juridisk belæg for, at beviserne i 1. retsinstans (typisk byretten) er bedømt klart urigtigt. 

Men hvis dommen i en tabt retssag angår et uafklaret forhold i retspraksis, og har vidererækkende betydning for retstilstanden på et konkret samfundsområde, er det særlig påkrævet at få nye og flere dommere i appelinstansen til at se på sagens substans og betydning med friske øjne. 

Retssagens samlede omkostninger ved tillige at anke en dom, og måske ikke få ret igen, skal en part også vurdere meget nøje. 

Uden retshjælpsforsikring og fri proces kan en langvarig proces, i fx byret og landsret, tære alvorligt på parternes økonomi, helbred og ofte også psyke. 

For overhovedet at få retshjælp, skal det godtgøres typisk via en advokatsansøgning, at der er rimelig grund til at prøve en sag igen ved nye dommere. 

Både ved anlæg af en retssag og ved anke af en dom i modpartens favør, bør stridende parter derfor straks få advokat rådgivning fra en proceserfaren og professionel advokat. 

Retsplejelovens § 368 indeholder kriterier for prøvelse ved Højesteret. 

Se dom fra Højesteret med motivudtalelser HER, der er gode at få forstand af. 

Før anlæg af retssag skal stridende parter altid have forsøgt at forlige stridspunkterne. 

Parterne kan gå til en mediatoradvokat om råd, vejledning og konflikthåndtering. Er sagen endt i retten, tilbyder domstolene også retsmægling. 

Skrevet den erfarne og slagkraftige proces- og erhvervsadvokat og mediator (H) Steen Petersen.

Kontakt
Photo of Steen Petersen
Steen Petersen
Advokat (H)

Relateret indhold

Artikel Ansættelsesret
Nicholas Ørum Keller • 2. jan. 2024
Artikel Selskabsret Ansættelsesret
Nicholas Ørum Keller • 2. jan. 2024
Artikel Dødsbobehandling Arv og testamente
Sajitha Sureshkanna • 2. jan. 2024
Artikel Ansættelsesret
Nicholas Ørum Keller • 12. dec. 2023
Artikel Arv og testamente Ægtepagt
Sajitha Sureshkanna • 6. dec. 2023
Artikel Erhverv
Wivi H. Larsen • 6. dec. 2023
Artikel Compliance (GDPR/ESG)
6. dec. 2023
Artikel Retssager / Voldgift
Steen Petersen • 5. dec. 2023
Artikel Arv og testamente Ægtepagt Separation og skilsmisse
Sajitha Sureshkanna • 3. dec. 2023
Artikel Marketingret
Nicholas Ørum Keller • 28. nov. 2023