Pexels kindel media 7714892

Kan man blive straffet 2 gange for den samme forbrydelse?

Steen Petersen 23. dec. 2015

Virksomheders rettigheder efter EU Charteret om grundlæggende rettigheder – EU dom i C c 617/10- dom 26/2/2013- Hans Åkerberg Fransson- straffesag om skattesvig – dobbelt straf

Princippet om, at man ikke kan straffes 2 gange for den samme forbrydelse – ne bis in idem- fik afgørende betydning i ovennævnte skattestraffesag.

Fransson var først idømt et skattetillæg under en administrativ skattesag.

Derefter rejste skattemyndighederne også en straffesag om samme forbrydelse.

Luxembourg- EU- domstolen fandt ikke, at straffesagen burde være fremmet til dom.

Domfældtes rettigheder efter EU Charteret om grundlæggende rettigheder, artikel 50, om forbud mod dobbeltstraf var derfor krænket.

Lignende domme ses i Strasbourg- Domstolens konventionspraksis om Menneskeretskonventionens (EMRK) forbud mod dobbeltstraf, artikel 4 i tillægsprotokol 7.

Den norske højesteret er nået til lignende resultater i fx skattestraffesager, hvor en skatteyder først er idømt store tillægsbøder i det administrative skattesystem og derefter er blevet dømt i en skattestraffesag om samme skattesvigsovertrædelse.

I Danmark behandles straf for skatteunddragelser og idømmelse af tillægsbøder under een og samme straffesag.

Det kan dog ikke afvises, at idømte tillægsbøders størrelse kan blive så voldsomme og uproportionale, at det i sig selv kan krænke de nævnte  forbud mod dobbeltstraf- ne bis in idem.

En administrativ skattesag kan således få retskraft og udelukke en efterfølgende straffesag om nøjagtig samme forbrydelse.

Konklusionen på denne internationale doms praksis er:

Vil skatte- eller andre offentlige myndigheder retsforfølge en borger eller en virksomhed for en og samme forbrydelse, må myndigheden vælge, om skattesvigsovertrædelsen kan afgøres udelukkende i det administrative system eller udelukkende i det kriminalretlige system – ingen straffes 2 gange for den samme overtrædelse.

Se artikel HER om dette centrale emne af den pt førende skandinaviske forsker på området, Rui.

Steen Petersen har bl.a. specialiseret sig i mange typer af straffesager, EU Charteret om grundlæggende rettigheder, EMRK samt dynamisk konventionspraksis fra Luxembourg og Strasbourg.

Han rådgiver løbende borgere og virksomheder, der kommer i klemme i det administrative sanktionssystem og i retssystemet.

Læs mere om
Kontakt
Photo of Steen Petersen
Steen Petersen
Advokat (H)

Relateret indhold

Artikel Ansættelsesret
Nicholas Ørum Keller • 2. jan. 2024
Artikel Selskabsret Ansættelsesret
Nicholas Ørum Keller • 2. jan. 2024
Artikel Dødsbobehandling Arv og testamente
Sajitha Sureshkanna • 2. jan. 2024
Artikel Ansættelsesret
Nicholas Ørum Keller • 12. dec. 2023
Artikel Arv og testamente Ægtepagt
Sajitha Sureshkanna • 6. dec. 2023
Artikel Erhverv
Wivi H. Larsen • 6. dec. 2023
Artikel Compliance (GDPR/ESG)
6. dec. 2023
Artikel Retssager / Voldgift
Steen Petersen • 5. dec. 2023
Artikel Arv og testamente Ægtepagt Separation og skilsmisse
Sajitha Sureshkanna • 3. dec. 2023
Artikel Marketingret
Nicholas Ørum Keller • 28. nov. 2023