Pexels jaro mar 3711354

Kommunal beregning af frikøbsbeløb stiller sælgere i vanskelig økonomisk situation

Steen Petersen 18. apr. 2017

Københavns Kommunes har pr. 1. april 2017 med deres nye beregninger af frikøbsbeløb, bragt sælgere af ejendomme med hjemfaldspligt i meget svære økonomiske forhold

Derfor skrev advokat (H) Steen Petersen den 8. april 2017, følgende mail til Københavns Kommune.

Advokat (H) Steen Petersen modtog d. 20. april 2017 et notat med svar på sin henvendelse samt et svar fra overborgmester Frank Jensen.

Den 2. maj 2017 fik advokat (H) Steen Petersen yderligere svar fra Københavns Kommune.

— — — — —

Til borgmesteren, øvrig ansvarlig ledelse og politikere

Som advokat for en række sælgere, der ved salg med føje havde indrettet deres økonomi og provenu ved salg på grundlag af Kommunens tilbud fra før 1/4/2017, skal jeg anmode Kommunen om ikke senere end den 20/4 at modtage

1. Relevante og ikke censurerede referatet fra Borgerrepræsentationens møder og beslutninger om ovennævnte pr 1/4/2017

2. En forvaltningsretlig og juridisk korrekt begrundelse for

a) Hvorfor der opkræves ca. 5000 kr. for at ejere/sælgere kan modtage beregning over frikøbssum – og hvorfor der kun foretages 1 mæglervurdering af en mægler, udpeget kommunalt?

b) Hvilke gyldige og juridiske overvejelser ligger til grund for efter 1/4/2017 at forhøje tidligere beregnede frikøbsbeløb – uproportionalt og exorbitant – med en faktor på 3 eller mere?

Jeg har set eksempler på salgssum på 1,7 mio. kr. og forhøjelse af frikøbsbeløb fra 600.000 kr. til 1,4 mio. kr.! 

Det forrykker ubestridt den fair balance mellem kommunale og ejerhensyn på en usaglig, uproportional, føjelig og intens måde – og kun til skade for ejere, hvis ejendomme er omfattet af hjemfaldspligt.

Det minder umistænkeligt også om skjult, usaglig, uproportional, unfair konfiskation samt de facto ekspropriation af salgsprovenuer i alle ejendomme omfattet af hjemfaldspligt. 

Det sætter også mange sælgere i en uproportional “gældsfælde”, når Kommunen “over night” foretager så indgribende, følelige, intense og økonomisk belastende indgreb i ejerrettigheder.

Det omkalfatrer også vilkår i bindende ejendomshandler, indgået på grundlag af oprindelige frikøbsbeløb, oplyst af Kommunen mod betaling af 5.000 kr. pr. beregning.

c) Hvorfor har Kommunen ikke tilskrevet alle berørte ejere, der siden 1996 med føje har indrettet sig i tillid til Kommunens fulgte retningslinjer siden 1986/1996 om Kommunens nye beregningspraksis?

d) Hvorfor har Kommunen ikke givet ejere passende langt varsel til at kunne indrette sig på Kommunens radikalt ændrede beregninger af frikøbsbeløb, der reelt bevirker et anseeligt provenutab for hver konkret sælger?

Kommende og hidtidige salgsaftaler må nu opgives og/eller ændres radikalt. 

3. Jeg anmoder Kommunen om et udtømmende svar hurtigst muligt, allerede fordi sælgere i køber-accepterede handler, har udsigt til at lide store økonomiske tab, hvis sælger må acceptere eller afvise handler eller allerede er bundet til at sælge.

Det passerede er i klar modstrid med grundlæggende retssikkerhedsprincipper, god forvaltningsskik, grundlæggende forvaltningsprincipper samt ordentlig borgerbetjening.

Det passerede krænker også mine klienters og andre sælgeres ejendomsrettigheder som beskyttet efter EU Charteret samt efter den den 1/7/1992 inkorporerede Menneskeretskonvention.

Mine klienter ser sig nødsaget til at søge yderligere hjælp hos Ombudsmanden og Statsforvaltningen, der er sat bcc på denne mail. 

Endelig vil medierne blive bedt om at granske hele sagsforløbet med de mange berørte sælgere og ejere og ikke mindst de uproportionale juridiske og økonomiske konsekvenser for aktuelle og fremtidige sælgere.

Statsforvaltningen har tidligere underkendt Kommunen i Grøndalsvænge-sagerne, hvor jeg også bistod andelshaverne. 

Jeg underretter i sagens natur og alvor også Statsforvaltningen.

Endelig tager jeg forbehold for mine klienters retsstilling i enhver henseende, deres endelige rådgiverudgifter samt deres endelige økonomiske og ikke økonomiske tab i anledning af de kommunale og politiske beslutninger, som end ikke ses fuldt ud tilgængelige for alle berørte ejere.

— — — — —

Jyllands-Posten beskrev i 1999, hvordan Københavns Kommune begyndte at se på tilbagekøbsretten. Læs artiklen HER.

Ligeledes beskrev Berlingske i 1999 det “jamrende hjemfald”. Læs artiklen HER.

Steen Petersens klient, en boligejer i klemme, fortæller overfor TV2 Lorry, hvordan de nye regler, pr. 1. april 2017, har betydning for hans og familiens boligsituation. Læs beretningen HER, og se et interview HER.

Børsen har beskrevet sagen den 19. april 2017, om hvordan det i en årrække har været en fordelagtig forretning af købe sig fri af Københavns Kommune. Læs artiklen HER.

De almennyttige ejendomme “Murergården” og “Henriksgården” frikøbte sig efter forhandlinger med Københavns Kommune med en betydelig rabat i henhold til betinget købsaftale den 2/3/2017, og overførte købesum på over 63.000.000 kr. til Kommunen senest den 31/3/17. Boligorganisationernes Landsorganisation havde tilkendegivet, at “Murergården” og “Henriksgården” ikke var i stand til at betale de fulde frikøbsbeløb. Se aftalens ordlyd HER.

Er du ejendomsejer med tinglyst hjemfaldspligt til Københavns Kommune, vil vi gerne høre fra dig, idet alle berørte ejere samlet vil i dialog med Københavns Kommune og i yderste fald anlægge retssag mod Kommunen for ejernes økonomiske tab – her, nu og i fremtiden.

Seks arvinger, og Steen Petersens klienter, er desuden gået sammen om hjemmesiden https://tilbagekoebsret.kk.dk/tilbagekoebsret hvor der er samlet artikler samt mulighed for debat om Københavns Kommune og tilbagekøbsretten.

Se motiver til lov om ændring af lov om almene boliger og støttede private andelsboliger (tilbagekøbsklausuler, 2000) HER.

Se Københavns Kommunes notat af 23.9.2016 om muligheder for salg under markedspris af kommunale grunde med salgsvilkår om opførelse af alment boligbyggeri HER. Indeholder også tilsynsafgørelser.

Steen Petersen har bl.a. bistået flere ejere med konkret rådgivning om deres retsstilling ved køb og salg af ejerlejligheder, huse og andelsboliger med tinglyst hjemfaldspligt. Det gælder fx i 1990’erne, i 2004 og 2014 om udskydelse og frikøb af hjemfaldspligt, herunder i flere andre kommuner end Københavns Kommune.

Skrevet af advokat (H) Steen Petersen.

Læs mere om
Kontakt
Photo of Steen Petersen
Steen Petersen
Advokat (H)

Relateret indhold

Artikel Ansættelsesret
Nicholas Ørum Keller • 2. jan. 2024
Artikel Selskabsret Ansættelsesret
Nicholas Ørum Keller • 2. jan. 2024
Artikel Dødsbobehandling Arv og testamente
Sajitha Sureshkanna • 2. jan. 2024
Artikel Ansættelsesret
Nicholas Ørum Keller • 12. dec. 2023
Artikel Arv og testamente Ægtepagt
Sajitha Sureshkanna • 6. dec. 2023
Artikel Erhverv
Wivi H. Larsen • 6. dec. 2023
Artikel Compliance (GDPR/ESG)
6. dec. 2023
Artikel Retssager / Voldgift
Steen Petersen • 5. dec. 2023
Artikel Arv og testamente Ægtepagt Separation og skilsmisse
Sajitha Sureshkanna • 3. dec. 2023
Artikel Marketingret
Nicholas Ørum Keller • 28. nov. 2023