Pexels annam w 1057858

Metrobyggeriers nabostøj og andre miljøgener

Steen Petersen 17. aug. 2023

Hvordan står ejere, andelshavere, lejere juridisk og økonomisk – nu og i fremtiden?

Der er mange krydsende interesser på spil i disse komplekse og miljøbelastende sager.

Det er vigtigt for de berørte naboer og beboere ved byggerierne at kende deres retsstilling – konkret og præcist.

Det gælder både, hvis der skal eksproprieres forlods, og passende erstatning fastsættes, og ved klagesager til fx Natur- og Miljøklagenævn.

De fleste beboere vil have retshjælpsforsikring i deres familieforsikringer, hvor der kan søges om retshjælp til anlæg af retssager, når administrative klageprocedurer er udtømt.

Der kan maximalt gives 5 x 125.000 kr. i retshjælp, uanset måske 500 beboere er berørt af byggeriet.

Selvrisiko udgør 10 % af de endelige sagsomkostninger, dog altid mindst 2.500 kr. pr.hoved.

I fase 1, hvor retssag endnu ikke er på tale, skal hver beboer betale for løbende juridisk bistand. Det aftales konkret og fair med alle.

Vælger alle beboere een fælles advokat, bliver det dels billigere for alle, dels har det den strategiske fordel, at modparten ikke kan spille fx 100 beboere med hver deres advokat ud mod hinanden.

Advokat (H) Steen Petersen har over 20 års erfaring med sager mod bl.a. offentlige myndigheder og er en erfaren, slagkraftig, procedør og forhandler.

Advokat (H) Steen Petersen tilbyder berørte beboere og deres foreninger et uforpligtende møde med henblik på at aftale rammerne for et fremtidigt samarbejde og rådgivning.

Læs mere om
Kontakt
Photo of Steen Petersen
Steen Petersen
Advokat (H)

Relateret indhold

Artikel Ansættelsesret
Nicholas Ørum Keller • 2. jan. 2024
Artikel Selskabsret Ansættelsesret
Nicholas Ørum Keller • 2. jan. 2024
Artikel Dødsbobehandling Arv og testamente
Sajitha Sureshkanna • 2. jan. 2024
Artikel Ansættelsesret
Nicholas Ørum Keller • 12. dec. 2023
Artikel Erhverv
Wivi H. Larsen • 6. dec. 2023
Artikel Arv og testamente Ægtepagt
Sajitha Sureshkanna • 6. dec. 2023
Artikel Compliance (GDPR/ESG)
6. dec. 2023
Artikel Retssager / Voldgift
Steen Petersen • 5. dec. 2023
Artikel Arv og testamente Ægtepagt Separation og skilsmisse
Sajitha Sureshkanna • 3. dec. 2023
Artikel Marketingret
Nicholas Ørum Keller • 28. nov. 2023