Pexels kindel media 7773268

Når dom om advarsel er tilstrækkelig straf

Steen Petersen 20. apr. 2023

Afhængig af kriminalitetens art og omfang kan strafferettens dommere beslutte, at en tiltalte straffesag skal afgøres med en advarsel – som mildeste sanktion

Retten bestemmer suverænt, om advarsel skal gives. Anklageren kan ikke protestere imod det. Men advarsel forudsætter, at tiltalte erklærer sig skyldig i tiltalen.

Som beskikket forsvarer har Steen Petersen i flere straffesager påberåbt sig muligheden for advarsel, når bevisførelsen i kriminalretten har godtgjort, at tiltalte næppe bliver frifundet.

I stedet for bødestraf og andre retsfølger af den strafbare adfærd ”slipper” en tiltalt derfor med advarsel.

I en sag om en tiltaltes gentagne overtrædelser af pålagte tilhold om ikke at kontakte tiltaltes ekskæreste blev en bødestraf i landsretten erstattet af  en advarsel, og tiltalte slap tillige for at skulle betale er større salær til forsvareren.

I en anden sag om overtrædelse af knivloven, fik tiltalte en bødestraf erstattet med advarsel. Under en ransagning havde politiet fundet en eksotisk udseende kniv, som tiltalte ikke havde blankvåbentilladelse til. Den søgte tiltalte først senere. Kniven var et arvestykke fra en slægtning. Kniven blev konfiskeret, fordi tilladelse til at have den liggende i hjemmet ikke var givet på gerningstidspunktet.

I en tredje sag om ærekrænkelser lykkedes det også Steen Petersen at få bødestraf ændret til advarsel, og tiltalte blev frifundet for torterstatning med mere.

Vil du vide mere om, hvad du kan gøre som mistænkt, sigtet og tiltalt i straffesager, så ring til den slagkraftige strafferets- og proces advokat (H) Steen Petersen.

Kontakt
Photo of Steen Petersen
Steen Petersen
Advokat (H)

Relateret indhold

Artikel Ansættelsesret
Nicholas Ørum Keller • 2. jan. 2024
Artikel Selskabsret Ansættelsesret
Nicholas Ørum Keller • 2. jan. 2024
Artikel Dødsbobehandling Arv og testamente
Sajitha Sureshkanna • 2. jan. 2024
Artikel Ansættelsesret
Nicholas Ørum Keller • 12. dec. 2023
Artikel Erhverv
Wivi H. Larsen • 6. dec. 2023
Artikel Arv og testamente Ægtepagt
Sajitha Sureshkanna • 6. dec. 2023
Artikel Compliance (GDPR/ESG)
6. dec. 2023
Artikel Retssager / Voldgift
Steen Petersen • 5. dec. 2023
Artikel Arv og testamente Ægtepagt Separation og skilsmisse
Sajitha Sureshkanna • 3. dec. 2023
Artikel Marketingret
Nicholas Ørum Keller • 28. nov. 2023