Pexels marcelo renda 4213026

Ophævelse af lejemål efter almenlejelovens paragraf 90, stk. 1, nr 12 var uberettiget

Steen Petersen 15. nov. 2018

Ophævelse af lejemål med henvisning til kriminalitet begået af lejerens søn var uberettiget

Når et medlem af lejers husstand – konkret lejers søn – straffes for alvorlig kriminalitet(vold med knive), vil lejemålet  kunne ophæves efter almenlejelovens paragraf 90, stk.1, nr. 12.

Der skal dog anlægges en proportionalitetsvurdering af art og omfang af den begåede kriminalitet, lejemålets varighed, evt. tidligere klager fra andre lejere og fra boligforeningen og andre relevante faktorer.

Se hertil UfR 2013.3112 H og UfR 2018.2625 H.

Højesterets fandt – i lighed med Boligretten – at lejemålet ikke kunne ophæves, fordi den 18 årige søns  ganske vist grove kriminalitet var en enkeltstående og spontan episode af begrænset karakter. Desuden var hans medvirken til den udøvede vold af begrænset art.

Moderen havde boet i lejemålet i 15 år med mand og søn uden andre klager fra boligforeningen og dens beboere.

Uanset en dom til sønnen for grov vold på 4 måneders ubetinget fængsel og en betinget udvisning, stod boligforeningens ophævelse af familiens 15 årige lejemål ikke i et rimeligt forhold til den beskrevne misligholdelse.

I sagen havde lejers advokat også procederet på krænkelse af den siden 1.7.1992 inkorporerede europæiske Menneskeretskonventionens artikel 8 om væsentlige og intensive indgreb i lejers privat- og familieliv, hvis ophævelsen fik lov at stå ved magt.

Se dommen HER.

Vil du vide mere om strafferet i konflikt med almenlejelovens regler, kontakter du blot advokat (H) Steen Petersen på 21721782. Se Steens profil HER

Læs mere om
Kontakt
Photo of Steen Petersen
Steen Petersen
Advokat (H)

Relateret indhold

Artikel Ansættelsesret
Nicholas Ørum Keller • 2. jan. 2024
Artikel Selskabsret Ansættelsesret
Nicholas Ørum Keller • 2. jan. 2024
Artikel Dødsbobehandling Arv og testamente
Sajitha Sureshkanna • 2. jan. 2024
Artikel Ansættelsesret
Nicholas Ørum Keller • 12. dec. 2023
Artikel Arv og testamente Ægtepagt
Sajitha Sureshkanna • 6. dec. 2023
Artikel Erhverv
Wivi H. Larsen • 6. dec. 2023
Artikel Compliance (GDPR/ESG)
6. dec. 2023
Artikel Retssager / Voldgift
Steen Petersen • 5. dec. 2023
Artikel Arv og testamente Ægtepagt Separation og skilsmisse
Sajitha Sureshkanna • 3. dec. 2023
Artikel Marketingret
Nicholas Ørum Keller • 28. nov. 2023