Pexels lalesh aldarwish 167964

Skadelidtes erstatningskrav i straffesager – adhæsionsproces

Steen Petersen 3. maj 2023

Skadelidte eller offeret for en forbrydelse kan undertiden selv via anklager eller i visse typer af straffesager med professionel hjælp fra sin beskikkede bistandsadvokat opgøre sit erstatningskrav under straffesagen mod tiltalte

Det kan fx være udgifter til psykolog, læge og tandlæge samt tabt arbejdsfortjeneste og erstatning for ødelagte ting.

Det koster ikke en retsafgift, men kan gøres gratis, ligesom Staten betaler bistandsadvokatens salær.

Hvis domfældte ikke kan betale erstatning, vil den over tiltalte domfældende straffedom tillige for erstatningskravet kunne anvendes til inddrivelse af kravet via fogedretten.

I mange tilfælde er skadelidtes krav omtvistet og bestridt af tiltalte. Retten vil derfor henvise forurettede til at anlægge en civil erstatningssag om kravet- uanset Retten måske dømmer tiltalte i straffesagen.

Med den nye offerpakke er ofret imidlertid kommet i centrum, ligesom ofrets retsstilling tidligere er blevet styrket ikke ubetydeligt.

For yderligere information kontakt advokat (H) Steen Petersen.

Læs mere om
Kontakt
Photo of Steen Petersen
Steen Petersen
Advokat (H)

Relateret indhold

Artikel Ansættelsesret
Nicholas Ørum Keller • 2. jan. 2024
Artikel Selskabsret Ansættelsesret
Nicholas Ørum Keller • 2. jan. 2024
Artikel Dødsbobehandling Arv og testamente
Sajitha Sureshkanna • 2. jan. 2024
Artikel Ansættelsesret
Nicholas Ørum Keller • 12. dec. 2023
Artikel Compliance (GDPR/ESG)
6. dec. 2023
Artikel Arv og testamente Ægtepagt
Sajitha Sureshkanna • 6. dec. 2023
Artikel Erhverv
Wivi H. Larsen • 6. dec. 2023
Artikel Retssager / Voldgift
Steen Petersen • 5. dec. 2023
Artikel Arv og testamente Ægtepagt Separation og skilsmisse
Sajitha Sureshkanna • 3. dec. 2023
Artikel Marketingret
Nicholas Ørum Keller • 28. nov. 2023