Retssager / Voldgift

Vi fører løbende retssager for vores klienter

Det danske domstolssystem er som bekendt delt op 3 primære instanser: byret, landsret og Højesteret. Vi har møderet for alle tre. 

Vi bistår vores klienter igennem alle faser af en retssag/voldgift: 

 • Overvejelser om sagsanlæg 
 • Strategi 
 • Stævning, Svarskrift, yderligere processkrifter 
 • Forligsforhandlinger 
 • Retsmægling 
 • Syn&Skøn 
 • Bevisindhentning 
 • Foreløbig bevissikring 
 • Hovedforhandling i retten 
 • Rådgivning om anke 
 • Procesaftaler 
 • Sagsomkostninger 
 • Inddrivelse.

Kontakt

Thomas Grue Baruch

Thomas Grue Baruch

Partner/Advokat