Pexels andrea piacquadio 3823488

Uskiftet bo, vær opmærksom på 4 faldgruber

Sajitha Sureshkanna 22. nov. 2023

Hvis den længstlevende ægtefælle vælger at sidde i uskiftet bo skal denne ikke skifte med én eller flere af førstafdødes livsarvinger

Der er dog flere betingelser, der skal opfyldes, før det er muligt for længstlevende ægtefælle at sidde i uskiftet bo. Længstlevende ægtefælle bør være særligt opmærksom på disse fire faldgruber ved uskiftet bo:

1. I skal være gift med hinanden

På tidspunktet for førstafdøde ægtefælles dødsfald, skal I være gift med hinanden.

2. Kun uskiftet bo med delingsformuemidler

Længstlevende kan kun sidde i uskiftet bo med delingsformuemidler.

Afdødes særeje skal skiftes straks. Længstlevendes eget særeje og arvede andel af førstafdødes særeje indgår ikke i det uskiftede bo. Det er derfor ikke omfattet af reglerne herfor.

3. Gældforpligtelser i uskiftet bo

Længstlevende skal have råd til at betale både egne og førstafdøde ægtefælles gældsforpligtelser.

Som længstlevende ægtefælle i uskiftet bo overtager man førstafdødes gæld. Man indtræder samtidig i dennes skattemæssige stilling.

Det kan være særlig betænkeligt, hvis førstafdøde havde gæld, der ikke var ægtefællernes fælles gæld, eller hvis førstafdøde var ejer af en virksomhed. I de tilfælde kan der være indviklede gældsforhold at tage højde for.

Det er derfor en god idé at længstlevende får et overblik over både afdødes og egen økonomi, inden uskiftet bo vælges.

4. Uskiftet bo kun med fællesbørn

Længstlevende har kun ret til at sidde i uskiftet bo med fællesbørn.

Havde afdøde børn som længstlevende hverken er biologisk forælder eller adoptivforælder til, skal barnet samtykke. Først da kan længstlevende sidde i uskiftet bo med barnets andel af arven.

Mindreårige børn

En umyndig person kan ikke give sådan et samtykke. I det tilfælde må vedkommendes værge give samtykke i stedet. Ved mindreårige børn overtager længstlevende i det tilfælde førstafdødes forsørgerpligt overfor det pågældende barn. Et mindreårigt særbarn kan derfor også forlange at skifte med længstlevende, når barnet bliver myndigt.

Forskelligt skifte med flere børn

Det er dermed muligt at sidde i uskiftet bo med ét barn og have skiftet med et andet barn. Har længstlevende skiftet med et barn, kan barnet (eller dennes værge) ikke længere gøre indsigelser gældende, da barnet ikke længere har noget arv til gode i det uskiftede bo efter førstafdøde.

Misbrug af midler

Længstlevende kan ikke bruge det uskiftede bos midler nøjagtig, som han eller hun ønsker. Misbruges boets midler, kan børnene efter omstændighederne kræve skifte.

En typisk situation med misbrug kan være uforholdsmæssigt store gaver til en ny partner eller ét eller flere børn, hvorved andre børn forbigås.

Oprettelse af testamente

Hvis man som længstlevende ægtefælle ønsker at oprette et testamente, vil man ligeledes være begrænset.

Som længstlevende i det uskiftede bo kan man kvantitativt kun råde over den friarv, der falder i arv efter en selv. Kvalitativt kan man dog råde over førstafdødes aktiver, medmindre førstafdøde har truffet bestemmelse om dem i et testamente inden vedkommende gik bort.

Derudover kan den længstlevende heller ikke gifte sig på ny, uden at der skal skiftes med førstafdødes livsarvinger.

Baker Tilly Legal Advokatfirma hjælper med uskiftet bo

Vores advokater er klar til at hjælpe dig, der overvejer uskiftet bo. På vores hjemmeside kan du finde din nærmeste advokat eller læse mere om uskiftet bo.

Læs mere om

Kontakt
Photo of Sajitha Sureshkanna
Sajitha Sureshkanna
Advokat | Partner

Relateret indhold

Artikel Ansættelsesret
Nicholas Ørum Keller • 2. jan. 2024
Artikel Selskabsret Ansættelsesret
Nicholas Ørum Keller • 2. jan. 2024
Artikel Dødsbobehandling Arv og testamente
Sajitha Sureshkanna • 2. jan. 2024
Artikel Ansættelsesret
Nicholas Ørum Keller • 12. dec. 2023
Artikel Compliance (GDPR/ESG)
6. dec. 2023
Artikel Arv og testamente Ægtepagt
Sajitha Sureshkanna • 6. dec. 2023
Artikel Erhverv
Wivi H. Larsen • 6. dec. 2023
Artikel Retssager / Voldgift
Steen Petersen • 5. dec. 2023
Artikel Arv og testamente Ægtepagt Separation og skilsmisse
Sajitha Sureshkanna • 3. dec. 2023
Artikel Compliance (GDPR/ESG)
Wivi H. Larsen • 28. nov. 2023