Dødsbobehandling

Der er flere former for skifte af et dødsbo og her kan vi bistå med rådgivning omkring valg af boets skifteform og den efterfølgende bobehandling.

Arv og testamente

Din oprettelse af et testamente sikrer, at du selv får indflydelse på, hvordan dine ejendele skal fordeles, når du ikke længere er her.

Ægtepagt

Mange kommende eller etablerede ægtepar vælger at få udarbejdet en ægtepagt for at sikre dem selv eller hinanden indbyrdes bedst muligt i tilfælde af både separation, skilsmisse og dødsfald.

Separation og skilsmisse

En separation eller skilsmisse er følelsesmæssigt hårdt at gennemgå og dermed også en situation, hvor man kan tænke mindre klart end vanligt. Det kan virke uoverskueligt fra den ene dag til den anden at ændre store dele af ens liv og vante rammer, herunder ved delingen af hus, indbo, gæld, kontanter og børn.

Sager om børn

Når det med børnene bliver svært.

Køb af fast ejendom/boligkøb

Når du køber fast ejendom er sælgeren af ejendommen ofte repræsenteret af en ejendomsmægler eller en anden advokat. Sælgers rådgiver må ikke samtidig rådgive køber, hvilket er vigtigt at holde sig for øje.

Entreprise- / byggesager

Det klassiske eksempel er badeværelsessager: A har opført et badeværelse for 9 år siden, derefter solgte han til B, der siden har solgt til C. Nu har underboen D lagt sag an mod dem alle sammen, fordi badeværelset er utæt og har forårsaget vandskade.

Retssager / Voldgift

Hos Baker Tilly Legal Advokatfirma bistår vi vores klienter igennem alle faser af en retssag/voldgift

Ansættelsesret

De fleste af vores privatklienter indenfor ansættelsesretten er personer med højere indkomster

Strafferet

Vi  har en ikke ubetydelig erfaring med at rådgive og føre straffesager for både virksomheder, ledelser og ejere samt private borgere, der involveres i straffesager som mistænkte,  sigtede  og tiltalte for påståede overtrædelser  af national og international straffelovgivning i bred forstand.

Kontakt os

Baker Tilly Legal Advokatfirma

Baker Tilly Legal Advokatfirma